Sisyfos v řecké mytologii

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

SISYFOS ŘECKÁ MYTOLOGIE

Sisyfos byl legendárním králem starověkého Řecka, který se řadí po bok lží Ixiona a Tantala jako řeckých králů. Sisyfos by však měl mít s Ixionem a Tantalem společného i něco jiného. Ixion a Tantalovi, neboť Sisyfos by strávil věčnost v Tartaru.

Sisyfos, syn Eolův

Sisyfos je pojmenován jako syn Aeolus a Enarete ; Eolus byl král Thesálie a v řecké mytologii král, který dal své jméno lidu Eolů. Sisyfos měl mnoho sourozenců, ale mezi nejvýznamnější patřil např. Salmoneus .

Sisyfos, král korintský

Jakmile Sisyfos dosáhne plnoletosti, opustí Thesálii a postaví si nové město, které pojmenuje Efyra podle oceánie, v níž se nachází vodní zdroje. Efyra se proslaví pod jiným jménem, neboť Efyra byl původní název pro Korint.

Alternativně se Sisyfos stal králem Efyry poté, co už bylo město založeno.

V každém případě Efyra za Sisyfova kralování vzkvétala, protože Sisyfos byl nesmírně chytrý a obchodní cesty vedly přes celé Řecko. Stejně tak byl ale Sisyfos nemilosrdný a krutý, protože mnoho hostů v jeho paláci zemřelo jeho rukou.

Krádež Sisyfova dobytka

Sisyfova chytrost a krutost se projevila v jeho jednání s Autolykem, legendárním zlodějem. Autolykus byl Sisyfův soused a také zloděj dobytka.

Autolykův otec Hermés dal svému synovi schopnost měnit barvu věcí, takže dokázal měnit věci z černé na bílou a další barvy. Autolykus tak kradl Sisyfovu stádu dobytek, ale pak měnil jeho barvu, takže nebylo možné s jistotou identifikovat Sisyfův dobytek.

Sisyfovi bylo samozřejmě podezřelé, že se jeho vlastní stádo zmenšuje, zatímco Autolykovo stádo roste.

Sisyfos pak využil své chytrosti, neboť do kopyt svého dobytka vyryl identifikační znak, a tak když příště dobytek zmizel, vtrhl Sisyfos se svým vojskem na Autolykův pozemek. Přestože dobytek změnil barvu, Sisyfos dokázal podle kopyt identifikovat svůj vlastní dobytek.

Jako odplatu za krádež prý Sisyfos unesl a znásilnil Autolykovu dceru Antiklii, ačkoli někteří tvrdí, že se Antiklie měla stát Sisyfovou manželkou.

Sisyfova rodová linie

Sisyfos byl úzce spjat se třemi ženami, které byly v určité době nazývány jeho manželkami.

Antiklia byla jednou z takových žen, ale pokud se provdala za Sisyfa, pak její pobyt v Korintu musel být krátký, protože se brzy ocitla ve společnosti Laerta a později porodila Odyssea. načasování Odysseova narození však dává podnět k domněnce, že to byl Sisyfos, kdo byl Odysseovým otcem, nikoli Laerto. načasování také zvyšuje pravděpodobnost, že spíše než s Antiklií se Sisyfos prostě oženil s Laertem.unesl, aby si s ní užil.

Sisyfos se prý také oženil. Tyro K tomuto sňatku prý došlo kvůli nenávisti, kterou Sisyfos choval k Salmoneovi, a Sisyfosovi bylo vyřčeno proroctví, že pokud bude mít děti od své neteře, jedno z nich zabije jeho bratra.

Tyra skutečně porodí Sisyfovi dva syny, ale Tyra se o proroctví také dozvěděla, a tak Sisyfovy syny zabila dřív, než mohli ublížit jejímu otci. Sisyfovo i Tyrovo jednání bylo znehodnoceno tím, že Salmonea za jeho bezbožnost srazil Zeus.

Třetí ženou spojenou se Sisyfem byla Meropé Plejádská, dcera Titána Atlase. Sisyfos se stal otcem čtyř dětí od Meropé: Alma, Glauka, Oryntiona a Thersandra. Glaukos se proslavil jako otec hrdiny Bellerofóna, ačkoli to byl Oryntion, kdo se stal Sisyfovým nástupcem jako král Korintu.

Podle legendy se Meropé pozdě styděla za to, že se provdala za smrtelníka, nebo se styděla za zločiny svého manžela, proto se hvězda Meropé jako součást hvězdného systému Plejády , byla nejtmavší ze Sedmi sester.

Sisyfova nerozvážnost

Sisyfovy zločiny se vršily, ale bohové, zejména Zeus, si ho všimli především díky jeho vlastnímu smyslu pro chytrost.

Sisyfos měl sklon používat svůj intelekt, aby sledoval pohyb a činnost bohů, a Sisyfos se dozvěděl, že Zeus unesl nymfu Naiadu. Aegina Když Asopus, otec Potamoi z Aeginy, přišel hledat svou dceru, Sisyfos mu přesně řekl, co se stalo.

Zeus si samozřejmě nenechal líbit, aby se do jeho záležitostí pletl jakýkoli smrtelník, a tak dal najevo, že Sisyfův život je nyní ztracen.

Sisyfos a Thanatos

Thanatos, řecký bůh smrti, byl vyslán Diem, aby odvedl Sisyfa do podsvětí; nyní byl Sisyfos předurčen k odchodu ze světa smrtelníků, a tak korintský král uplatní svou chytrost a lstivost.

Thanatos si s sebou přinesl řetězy, kterými chtěl Sisyfa spoutat, ale než řecký bůh mohl Sisyfa spoutat, král ho požádal, aby mu řekl. Thanatos jak by se měly nosit.

Thanatos mu to ukázal tím, že si je sám nasadil, a Thanatos byl nyní samozřejmě uvězněn v řetězech, které byly určeny pro Sisyfa, a Sisyfos neměl v úmyslu boha osvobodit. Sisyfos se tedy vrátil do svého paláce jako svobodný člověk.

Áres si přichází pro Sisyfa

Spoutání Thanata však mělo své důsledky, protože bez boha nikdo neumíral.

Některé prameny vyprávějí, že to velmi rozzlobilo Área, řeckého boha války, protože pokud by v bitvě nikdo nezemřel, nemělo by smysl bojovat, a tak tyto prameny vyprávějí, že Áres přišel do Korintu, aby Thanata propustil, a Sisyfa opět postavil do pozice Thanatova vězně.

V řecké mytologii byl však Thanatos přísně vzato bohem pokojné smrti, a tak místo Área přišel do Korintu. Hádes kteří přišli, protože Hádes se obával, že se do podsvětí dostane málo duší.

Sisyfos opouští podsvětí

Sisyfos byl však natolik inteligentní, že si uvědomil, že Thanatovo spoutání přivede do Korintu další bohy, a tak naplánoval druhý způsob, jak oklamat smrt.

Sisyfos řekl své ženě, která žena není zcela jasné, ale pravděpodobně Merope, že když zemře, nebude pohřben, a pohřební obřady nebyly provedeny.

Thanatos odvede Sisyfa do Hádovy říše, přejde přes Acheron, aniž by musel platit převozníkovi Cháronovi, a v Hádově paláci čeká Sisyfos na rozsudek. Sisyfos však nečeká, až soudci mrtvých rozhodnou, protože Sisyfos jde rovnou do Persephone a řekl bohyni, že mu musí být dovoleno vrátit se do Korintu, aby mohl své ženě vynadat za to, že nebyla řádně pohřbena.

Persefona souhlasila s tím, že se Sisyfos vrátí do Korintu, aby mohl být uspořádán řádný pohřeb, ale Sisyfos, jehož tělo a duše se opět spojily, neměl v úmyslu uspořádat vlastní pohřeb ani se dobrovolně vrátit do podsvětí.

Věčný trest pro Sisyfa

Sisyfovy činy Dia rozzlobily ještě víc než původně, a tak nejvyšší bůh poslal svého oblíbeného syna Herma, aby zajistil, že se Sisyfos opět vrátí do podsvětí, a postaral se, aby tam zůstal.

Hermes byl stejně jako Thanatos psychopomp, a tak se Sisyfos opět vrátil do podsvětí a Zeus vymyslel pro korintského krále věčný trest.

Sisyfův trest spočíval v tom, že bývalý král každý den kutálel velký balvan do strmého kopce.

Sisyfos - Tizian (1488-1576) - PD-art-100

Cílem bylo dosáhnout vrcholu, protože jakmile by ho Sisyfos dosáhl, jeho trest by skončil, ale každý den, právě když dosáhl vrcholu kopce, balvan vyklouzl ze Sisyfova sevření. Balvan se skutálel přímo k úpatí kopce, což zajistilo, že Sisyfos musel příští den začít svůj úkol znovu.

Sisyfos - Antonio Zanchi (1631-1722) - PD-art-100

Další čtení

Nerk Pirtz

Nerk Pirtz je vášnivý spisovatel a badatel s hlubokou fascinací řeckou mytologií. Nerkovo dětství, které se narodil a vyrůstal v Aténách v Řecku, bylo plné příběhů o bozích, hrdinech a starověkých legendách. Už od mládí byl Nerk uchvácen silou a nádherou těchto příběhů a toto nadšení v průběhu let sílilo.Po dokončení studia klasických studií se Nerk věnovali zkoumání hlubin řecké mytologie. Jejich neukojitelná zvědavost je vedla k nesčetným pátráním po starověkých textech, archeologických nalezištích a historických záznamech. Nerk hodně cestoval po Řecku, pouštěl se do odlehlých koutů, aby odhalil zapomenuté mýty a nevyřčené příběhy.Nerkova odbornost se neomezuje pouze na řecký panteon; také se ponořili do propojení mezi řeckou mytologií a jinými starověkými civilizacemi. Jejich důkladný výzkum a hloubkové znalosti jim poskytly jedinečný pohled na toto téma, osvětlily méně známé aspekty a vrhly nové světlo na známé příběhy.Jako ostřílený spisovatel se Nerk Pirtz snaží sdílet své hluboké porozumění a lásku k řecké mytologii s globálním publikem. Věří, že tyto starověké příběhy nejsou pouhým folklórem, ale nadčasovými příběhy, které odrážejí věčné boje, touhy a sny lidstva. Prostřednictvím svého blogu Wiki Greek Mythology se Nerk snaží překlenout propastmezi starověkým světem a moderním čtenářem, díky čemuž jsou mytické říše přístupné všem.Nerk Pirtz je nejen plodný spisovatel, ale také strhující vypravěč. Jejich vyprávění je bohaté na detaily a živě přivádí k životu bohy, bohyně a hrdiny. S každým článkem zve Nerk čtenáře na nevšední cestu, která jim umožňuje ponořit se do okouzlujícího světa řecké mytologie.Blog Nerka Pirtze, Wiki Greek Mythology, slouží jako cenný zdroj pro učence, studenty i nadšence a nabízí komplexního a spolehlivého průvodce fascinujícím světem řeckých bohů. Kromě svého blogu je Nerk také autorem několika knih, ve kterých sdílí své odborné znalosti a vášeň v tištěné podobě. Ať už prostřednictvím psaní nebo veřejných vystoupení, Nerk nepřestává inspirovat, vzdělávat a uchvacovat publikum svými bezkonkurenčními znalostmi řecké mytologie.