ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये लर्नेअन हायड्रा

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये लर्नियान हायड्रा

प्राचीन ग्रीसच्या कथांमध्ये दिसणार्‍या सर्वात संस्मरणीय पात्रांपैकी काही म्हणजे देव आणि नायकांद्वारे समोर आलेले राक्षस होते, ज्यात एखाद्या व्यक्तीची योग्यता सिद्ध करण्यासाठी राक्षसाने अनेकदा मात केली होती. ग्रीक पौराणिक कथेतील अनेक राक्षस आज सुप्रसिद्ध आहेत आणि या प्राचीन पशूंपैकी सर्वात प्रतिष्ठित प्राणी म्हणजे अनेक डोके असलेले लर्नियान हायड्रा.

द हायड्रा, चाइल्ड ऑफ इचिडना

लेर्नेअन हायड्रा ही एकिडनाची राक्षसी संतती होती, ग्रीक मॉन्स्टरची आई आणि सर्वांत शक्तिशाली ग्रीक राक्षसांची आई. यामुळे चिमेरा, सेर्बेरस आणि कोल्चियन ड्रॅगनसह इतर उल्लेखनीय राक्षसांसाठी लेर्नेअन हायड्रा भावंड बनले.

लेर्नेअन हायड्राचे संगोपन एकिडनाने केले नाही, कारण राक्षस हेरा देवीच्या देखरेखीखाली होता, आणि हेरायलेसच्या एका विशिष्ट हेतूने हेरायलेस, हेरालेसच्या मुलाचे पालनपोषण करण्यात आले होते. आम्ही, हेराचा नवरा.

लेर्नेअन हायड्रा

व्यापक अर्थाने, लर्नेअन हायड्रा हा सागरी साप मानला जात असे, परंतु हायड्रा हा सामान्य पाण्याचा सर्प नव्हता, कारण तो आकाराने अवाढव्य होता.

​लर्नेअन हायड्रा हे निश्चितच त्याचे डोके म्हणून प्रसिद्ध आहे असे म्हटले जाते. s, हायड्राला नऊ डोके, आठ नश्वर आणि एक अमर असे चित्रण करणे अधिक सामान्य होते. यातील प्रत्येक डोके होतेप्राणघातक वायू बाहेर टाकण्यासाठी देखील मृत.

लेर्नाचे हायड्रा

हेरा लेर्नामध्ये हायड्रासाठी एक घर स्थापन करेल, म्हणून राक्षसाचे दिलेले नाव. अर्गोसच्या दक्षिणेस पेलोपोनीजच्या पूर्वेकडील किनारपट्टीवर आढळलेल्या प्रदेशाला लेर्ना हे नाव देण्यात आले. हा प्रदेश विशेषतः तलाव, झरे आणि दलदलीसाठी प्रसिध्द होता, या पोसायडॉनच्या भेटवस्तू होत्या आणि सुरुवातीला तेथे सापडलेल्या गोड्या पाण्याच्या शुद्धतेसाठी आणि त्याच्या उपचार गुणधर्मासाठी.

पुरातन काळातील लेर्नाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू हा होता की हा प्रदेश अंडरवर्ल्डच्या प्रवेशद्वारांपैकी एक होता. naean Hydra अंडरवर्ल्डच्या या प्रवेशद्वाराचे रक्षण करणार होते; आणि कोणत्याही अविचारी प्रवाशाला राक्षसाने मारले जाण्याची शक्यता होती.

जरी हायड्राच्या जलमार्गांमध्ये लर्नेअन हायड्राच्या उपस्थितीमुळे देखील विपुल गोडे पाणी पिण्यायोग्य बनले, कारण त्याच्या डोक्यातून सोडलेल्या विषारी वायूंनी सर्व पाणी दूषित केले.

हेराक्लेसचे दुसरे श्रम

लर्नियन हायड्रा अर्थातच ग्रीक नायक हेराक्लिसच्या साहसांमुळे प्रसिद्ध झाले.

हेराक्लीस राजा युरिस्थियस च्या दास्यत्वाचा काळ चालवत होता, आणि हेराकिंगच्या माध्यमातून त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत होता. युरिस्टियसने आधीच हेराक्लीसला अशक्य वाटणारे कामगार ठरवले होते, त्याची हत्यानेमियन सिंह, आणि आता राजाने हेराक्लिसला हायड्राला मारण्याचे आणि लेर्नाचे पाणी पुन्हा शुद्ध करण्याचे काम दिले.

राजा युरिस्टियसला अर्थातच विश्वास होता, किंवा किमान आशा होती, की हेराक्लीस या प्रयत्नात मारला जाईल.

हायड्रा पुन्हा निर्माण करते

हेरॅकल्स मायसेना ते लेर्ना पर्यंत प्रवास करीत असत आणि अखेरीस लर्नियन हायड्राला त्याच्या एका चपळ दलदलीत सापडले.

हे हल्ले करण्यापूर्वी प्रथम त्याच्या आणि नाकाच्या छिद्रांमुळे, फांदीच्या छिद्रांमुळे प्रथम आणि नाकाच्या छिद्रांमुळे, घुसखोरीच्या भोवतालच्या छिद्रांमुळे. मग हेराक्लिसने आपले धनुष्य आणि बाण हाती घेतले आणि आपले बाण एकामागून एक करत लर्नेअन हायड्राला लक्ष्य केले.

हे देखील पहा:ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये पिथियस

बाणांनी स्वतः हायड्राचे कोणतेही नुकसान केले नाही, परंतु त्यांनी राक्षसाला आपली मांडी सोडली, ज्यामुळे हेराक्लीसचे लक्ष्य सोपे झाले. लर्नेअन हायड्रा जवळ आल्यावर, हेराक्लिस आपले धनुष्य सोडेल आणि त्याऐवजी तलवार हाती घेईल; आणि एका स्वाइपने, हायड्राचे एक डोके कापले गेले.

हेरॅकल्स अँड द लर्नेअन हायड्रा - गुस्ताव्ह मोरेओ (1826-1898) - PD-art-100

हे सिद्ध झाले आहे की हे उघडलेले जखमेतून काही तरी फायदेशीर ठरले आहे, परंतु हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. लर्नेअन हायड्राने पूर्णतः तयार केलेली दोन नवीन डोकी वाढली.

हायड्रावर हरॅकल्सचा विजय

हेराक्लस त्याच्या पुढील हालचालीची योजना आखण्यासाठी थोडक्यात मागे हटला, पण प्रत्यक्षात तो आयोलस होता,हेरॅकल्सचा भाचा आणि चिलखत वाहक, ज्याने नायकाच्या समस्येचे निराकरण केले. आयओलॉसने असे सुचवले की खुल्या कटांपासून नवीन डोके वाढण्यापूर्वी ते दागून टाकावे; आणि म्हणून हेराक्लिस, तलवार घेऊन, आणि आयोलॉस, जळत्या पेटत्या लेर्नियन हायड्राला तोंड देण्यासाठी निघाले.

अशा प्रकारे, हेराक्लेसने डोके काढून टाकल्यामुळे, इओलॉस जखमेची दाग ​​काढण्यासाठी पुढे सरसावले आणि अखेरीस हायड्राचे फक्त एकच अमर डोके उरले.

हेरमॉन आणि देवता यांच्यात लढाई सुरू झाली. लर्नेअन हायड्राला एक फायदा द्या, ग्रीक देवीने मदतीसाठी दुसरा राक्षस पाठवला. हा दुसरा ग्रीक राक्षस कार्सिनस नावाचा एक अवाढव्य खेकडा होता, परंतु हायड्राच्या तुलनेत तो एक क्षुल्लक राक्षस होता, आणि जरी त्याने हेराक्लिसचा पाय पकडला, तरीही नायकाने त्याला त्याच्या पायाखाली चिरडून टाकले.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये अॅलिकोन आणि सेक्स

हेराक्लीसला अजूनही प्रश्न पडला होता की त्याच्या अर्ध्या अमर मित्राच्या रूपात हायड्रानेसचे डोके कसे सोडवायचे, परंतु त्याच्या अर्ध्या अमर मित्राच्या रूपात हायड्राचे आभारी होते. बहीण, अथेना. एथेना हेराक्लीसला सोन्याची तलवार देईल आणि या तलवारीने हेराक्लिसला सहजपणे राक्षसाचे अंतिम डोके काढून टाकण्याची परवानगी दिली आणि त्याला मारले. हे अमर डोके नंतर हेराक्लेसने लेर्नाच्या मुख्य रस्त्याने एका खडकाच्या खाली दफन केले.

हेरॅकल्स फायटिंग द हायड्रा ऑफ लेरना - फ्रान्सिस्को डी झुरबारन (१५९८-१६६४)- PD-art-100

द फेट ऑफ द लर्नेअन हायड्रा

हेरा नंतर ताऱ्यांमध्ये लर्नेअन हायड्राची उपमा हायड्रा नक्षत्र म्हणून ठेवेल; आणि त्याच वेळी कार्सिनस नक्षत्र कर्करोग म्हणून ठेवले. काही जण हे देखील सांगतात की सेर्बेरसच्या बरोबरीने अंडरवर्ल्डचा भौतिक संरक्षक बनण्यासाठी लेर्नेअन हायड्राचे पुनरुत्थान कसे झाले.

हेरॅकल्स नंतर लेर्नेअन हायड्राच्या रक्ताचा वापर करतील कारण त्यानंतर नायकाचे बाण रक्तात बुडवले गेले, ज्यामुळे ते अधिक प्राणघातक झाले. , राजा युरीस्थियसने सवलत दिली होती. कारण राजाने दावा केला की इओलॉसच्या सहाय्याने लेबर शून्य आणि शून्य केले आहे, आणि म्हणून हेराक्लीसला अतिरिक्त कार्य करावे लागेल, जसे ऑजियन स्टेबल्सच्या साफसफाईच्या वेळी घडले.

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.