ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये राजा डॅनॉस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथेतील डॅनॉस आणि डॅनाइड्स

डेनॉस हा ग्रीक पौराणिक कथेतील एक राजा होता, तो प्रथम लिबियाचा शासक होता, नंतर तो अर्गोसचा राजा बनला होता आणि डनानचा समानार्थी नायक होता. डॅनॉसच्या वंशजांपैकी पहिल्या त्याच्या मुली, 50 डॅनाइड्स होत्या.

नंतरच्या पौराणिक कथांमध्ये, डॅनाइड हे टार्टरस चे प्रसिद्ध कैदी देखील होते, जिथे त्यांना शाश्वत शिक्षेला सामोरे जावे लागले, जरी ते टार्टारसमध्ये कसे संपले हे कधीही स्पष्ट केलेले नाही.

राजा डॅनॉस

डॅनाइड्सची कथा आफ्रिकेत सुरू होते, किंवा भूमीला लिबिया म्हणून ओळखले जात असे; नंतर खंड लिबिया, इजिप्त आणि एथिओपियामध्ये विभागला जाईल.

त्यावेळी डॅनॉस लिबियाचा शासक होता, त्याच्या वडिलांच्या उत्तराधिकारी बेलुस ; बेलस हा एपाफस चा मुलगा, आयओ आणि झ्यूसचा मुलगा.

मेम्फिस, एलिफंटिस, युरोप, क्रिनो, अटलांटीया, पॉलीक्सो, पिएरिया आणि हर्सेसह विविध पत्नींद्वारे, डॅनॉस 50 मुलींचा पिता होईल, ज्या मुली एकत्रितपणे डॅन एड म्हणून ओळखल्या जात होत्या.

राजा डॅनॉसचा एजिप्टस नावाचा एक भाऊ होता, ज्याला अरबस्तानवर राज्य देण्यात आले होते, जेव्हा डॅनॉसला लिबिया देण्यात आला होता.

एजिप्टस देखील एजिप्टस पुत्रांनी सांगितले होते.

डॅनॉस आफ्रिकेतून पळून गेला

एजिप्टसने आपल्या राज्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा समस्या उद्भवली आणि त्याने पूर्वेकडे या देशाकडे पाहिलेमेलम्पोड्स ही भूमी एजिप्टस आणि त्याच्या मुलांनी सहज जिंकली आणि एजिप्टसने स्वतःच्या नावावर या भूमीला इजिप्त असे नाव दिले. ही जमीन नाममात्र दानॉसच्या राज्याचा भाग होती, आणि लिबियाच्या राजाला एजिप्टसच्या पराक्रमाबद्दल आणि तो आणखी कोणती जमीन गमावू शकतो याबद्दल घाबरत होता.

इजिप्टसने मग ठरवले की त्याच्या 50 मुलांनी त्याच्या 50 भाच्यांशी लग्न करावे आणि म्हणून डॅनॉसला लग्नाची व्यवस्था करण्यासाठी संदेश पाठवला गेला आणि त्याच्या मुलीच्या मागे

आपल्या मुलीला सोडण्याचा निर्णय घेतला. डोम त्यांच्या सुटकेसाठी, डॅनॉसने डिझाइन केले आणि अशा प्रकारे तयार केलेले सर्वात मोठे जहाज तयार केले; अशा प्रकारे, डॅनॉस आणि डॅनाइड्स आफ्रिकेतून निघून जातात.

डॅनॉसचा राजा अर्गोस

डॅनॉस आणि त्याच्या मुली प्रथम रोड्स बेटावर येतात आणि तेथे नवीन वसाहती आणि अभयारण्ये बांधली जातात. र्‍होड्स हा एक थांबण्याचा बिंदू असेल, कारण डॅनॉसने त्याचे पूर्वज आयओ, अर्गोसच्या भूमीवर परत जाण्याचे मन वळवले होते.

डॅनॉस आणि डॅनाइड्स अर्गोसमध्ये आले, परंतु त्या भूमीवर गेलनोरचे राज्य होते, ज्यांना काहींनी पेलासगस म्हटले होते, जो स्वत: नदीचा वंशज होता, इनाचुसस असे म्हटले जाते. आफ्रिकेतील निर्वासितांना ing, परंतु अभयारण्य ऑफर करण्याच्या धोक्याची जाणीव होती. यासाठी काही जण सांगतात की डॅनॉस आणि डॅनेड्सना राहण्याची परवानगी द्यायची की नाही यावर त्याचे प्रजेचे मत आहे.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये शाखा

इतरओरॅकलच्या सल्ल्याने किंवा त्याने एका लांडग्याला बैलाला मारताना पाहिल्यामुळे, आणि डॅनॉस त्याच्या उत्तराधिकार्‍याचा शगुन म्हणून गेलानॉरने स्वेच्छेने आपले सिंहासन डॅनॉसला दिल्याच्या कथा सांगतात. दोन्ही बाबतीत, डॅनॉस अर्गोसचा नवीन राजा बनला आणि लोकसंख्येला, तसेच अर्गिव्हस म्हटल्या जाणार्‍या लोकसंख्येलाही डॅनस असे नाव देण्यात आले.

दानॉसने नंतर केलेल्या पहिल्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे अपोलोचे मंदिर बांधणे, ज्याने गेलनोरच्या निर्णयाचे मार्गदर्शन केले होते, असा विश्वास होता. शिवाय, डॅनॉसने झ्यूस, हेरा आणि आर्टेमिस यांच्यासाठी मंदिरे आणि अभयारण्ये देखील बांधली, कारण शेवटी, आपल्याबद्दल चांगले विचार करण्यास प्रवृत्त अनेक देवता असणे ही चूक कधीच नव्हती.

हे देखील पहा: सेंटॉरस नक्षत्र

डॅनाइड्सचे विवाह

एजिप्टेन्‍स आणि डेन्‍टुस्‍न यांच्‍या मुलासाठी जरी त्‍याने त्‍याचा ‍विवाह केला नाही. एजिप्टसच्या हेरांनी त्यांना त्यांच्या नवीन जन्मभूमीत शोधून काढले. अशा प्रकारे एजिप्टस आणि त्याचे मुलगे देखील अर्गोसमध्ये पोहोचतील.

डॅनॉसने आता युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न केला आणि असे दिसते की अर्गोसच्या राजाने आता त्याच्या मुलींनी त्याच्या पुतण्यांशी लग्न करावे असे मान्य केले आहे.

एजिप्टसच्या कोणत्या मुलाशी डॅनाइड लग्न करतील हे ठरवण्यासाठी बरेच काही काढले गेले होते, परंतु डॅनॉस त्याच्या भावाला दुहेरी क्रॉस करण्याची योजना आखत होता. डॅनॉसने आपल्या प्रत्येक मुलीला तलवार घेण्यास सांगितले आणि जेव्हा त्यांचा नवरा त्यांच्याकडे आला तेव्हा त्यांनी त्यांना ठार मारले.

त्या रात्री, सर्व दानाईड्सपैकी एकाने मागे गेले.त्यांच्या वडिलांची इच्छा, आणि एजिप्टसला जाग आली की रात्रीच्या वेळी त्याच्या 49 मुलांचा शिरच्छेद करण्यात आला होता. एजिप्टसला मारण्यासाठी धक्का आणि दु:ख पुरेसे होते.

एजिप्टसच्या मृत मुलांचे डोके नंतर लेर्नामध्ये पुरण्यात आले.

डॅनेड हायपरमनेस्ट्रा

एजिप्टसचा एक मुलगा, तिच्या वडिलांच्या सूचनांनुसार, लियप्टनच्या वडिलांच्या निर्देशांनुसार, एजिप्टसचा एक मुलगा वाचला. डॅनाइडच्या पतीने आपल्या नवीन पत्नीचा आदर केला होता, जेव्हा तिने तिच्यासोबत झोपू नये असे सांगितले होते.

राजा डॅनॉसने त्याची अवज्ञा केल्याबद्दल हायपरमनेस्ट्राला थोडक्यात तुरुंगात टाकले होते, परंतु प्रेमाची देवी ऍफ्रोडाईटने डॅनाइडच्या वतीने हस्तक्षेप केला होता असे म्हटले जाते. म्हणून हायपरमनेस्ट्राला सोडण्यात आले आणि नंतर तिचे वडील आणि लिन्सियस यांच्याशी समेट झाला.

काही जण लिन्सियसने डॅनॉसवर बदला घेतल्याबद्दल सांगतात ज्याने त्याच्या वडिलांच्या आणि भावांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरले होते, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये डॅनॉस वृद्धापकाळापर्यंत जगला आणि अर्गोसच्या राजाने लिन्ससला त्याचा वारस बनविले. अर्गोसचा, जो त्या बदल्यात ऍक्रिसियसचा पिता, डाने चा आजोबा आणि पर्सियसचा आजोबा होता.

डॅनाइड्सचे पुनर्विवाह

इतर डॅनाइड्सप्रमाणे, सिद्धांत असा होता की त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या नवीन पतींना मारून एक मोठा गुन्हा केला होता, परंतु झ्यूस डॅनॉसशी मैत्रीपूर्ण होता.देवाचे एक मोठे मंदिर बांधले, आणि म्हणून झ्यूसने अॅथेना आणि हर्मीस यांना त्यांच्या गुन्ह्यांपासून मुक्त करण्यासाठी पाठवले.

डॅनॉसला अजूनही समस्या होती, सध्या त्याच्याकडे 49 अविवाहित मुली होत्या, आणि दावेदार सावध होते. s त्याच्या मुलींसाठी, अर्गोसच्या राजाने भव्य खेळांचे आयोजन केले होते, जिथे आयोजित केलेल्या स्पर्धांच्या विजेत्यांना बक्षीस म्हणून डॅनाइड मिळाले.

डॅनॉसच्या दोन मुली, ऑटोमेट आणि स्केआ या अकायसच्या दोन मुलांशी, आर्किटेलिस आणि आर्चेंडरशी विवाह करतील, आणि म्हणून डॅनस आणि अचायनर, <3 मध्ये मॅनरी बनले नाहीत. तिला पोसायडॉनने खूप त्रास दिला, ज्याने तिला सॅटीरपासून वाचवले होते.

डॅनेड्स - मार्टिन जोहान श्मिट (1718-1801) - PD-art-100

टार्टारसमधील डॅनेड्स

देवतांकडून त्यांच्या गुन्ह्यांपासून मुक्त झाल्यानंतर, हे समजणे कठीण आहे की हे डॅनिड्स 9 मध्ये कसे आढळून आले हे सत्य नंतर कधीच आढळले नाही, असे टॅरटॉमा 4 मध्ये सांगितले गेले. प्राचीन स्त्रोतांमध्ये ed.

तथापि डॅनाइड्स अंडरवर्ल्डमध्ये आढळतात असे म्हटले जाते, जिथे त्यांची चिरंतन शिक्षा म्हणजे पिपा, बॅरल किंवा बाथटब पाण्याने भरणे. भांडे मात्र कधीही भरता आले नाही कारण ते खड्डे भरलेले होते. अशा रीतीने दानयांच्या शिक्षेमध्ये बरेच काही आहेसिसिफसच्या निष्फळ प्रयत्नांमुळे खडकाला उंचावर ढकलण्याचा प्रयत्न.

द डॅनाइड्स - जॉन विलियम वॉटरहाउस (1849–1917) - PD-art-100
6>

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.