ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये इको आणि नार्सिसस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये इको आणि नार्सिसस

इको आणि नार्सिससची कथा ही ग्रीक पौराणिक कथेतील सर्वात चिरस्थायी कथांपैकी एक आहे, आणि आत्म-प्रेम आणि अपरिचित प्रेमाची कहाणी ही शेकडो वर्षांपासून सांगितली आणि रुपांतरित केलेली आहे. mazon Advert

इको ही बोईओटियामधील माउंट सिथेरॉनची ओरियाड अप्सरा होती. माउंटन अप्सरेचे पालक कधीच स्पष्ट केले जात नाहीत, परंतु तिला संगीताचे शिक्षण यंगर म्युसेसकडून मिळाले होते.

तिच्या स्वतःच्या अधिकारात सुंदर, इकोचा अपोलो आणि पॅन या दोघांनी पाठलाग केला होता, परंतु ते त्यांच्या प्रगतीपासून दूर राहतील, आणि जरी झ्यूसने इकोचा पाठलाग केला नाही, तरीही त्याने पर्वतीय अप्सरेचा वापर केला. झ्यूस इतर अप्सरांसोबत मार्गक्रमण करत असताना, इको हेराशी तासनतास बोलेल, झ्यूसच्या अविवेकीपणापासून देवीचे लक्ष विचलित करेल.

हेरा अखेरीस तिच्या पतीच्या घडामोडींना सक्षम करण्यात इकोची भूमिका ओळखेल आणि म्हणून हेरा तिचा आवाज होता आणि त्यामुळे तिच्याकडे फक्त इको होता आणि तिचा आवाज होता. इतरांच्या शब्दांची पुनरावृत्ती करणे.

अॅलेक्झांडर कॅबनेल Amazon वरून छापा
इको - टॅलबोट ह्यूजेस (1869-1942) - PD-art-100

ग्रीक पौराणिक कथांमधील नार्सिसस हँड्स >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Boeotia मध्ये iae, आणि सामान्यतः Potamoi Cephissus चा मुलगा मानला जात असेआणि ओशनिड लिरिओप, जरी अधूनमधून नार्सिससचे नाव एन्डिमिओन आणि सेलेनचा मुलगा म्हणून ठेवले गेले.

लहान असतानाच, अंध द्रष्टा टायरेसियास ने भविष्यवाणी केली की नार्सिसस दीर्घ आयुष्य जगेल तोपर्यंत तो जोपर्यंत "स्वतःला हे समजत नाही" याचा अर्थ "आता" स्पष्ट होत नाही. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की नार्सिससने स्वत:कडे पाहायचे नव्हते, जे नार्सिससच्या पतनाशी जुळते, परंतु समान अर्थ असा घेतला जाऊ शकतो की नार्सिससला नम्र राहावे लागले.

नार्सिसस सर्व मर्त्यांमध्ये सर्वात सुंदर बनेल, >>>>>>>>>>>>>>>>>नार्सिसस हा हरणांचा शिकारी होईल, परंतु त्याच्या सौंदर्याने नर आणि मादी आणि नश्वर आणि अमर असे अनेक प्रशंसक निर्माण केले.

नार्सिसस - अॅडॉल्फ जोसेफ ग्रास (1813-1902) - PD-art-100

द स्टोरी ऑफ इको अँड नार्सिसस

नार्सिससचा एक प्रशंसक होता, नार्सिससचा नार्सिसस होता. Boeotia द्वारे एड केले, आणि त्याने शिकार करताना तरुण नार्सिससकडे एक नजर टाकली, तो लगेचच त्याच्या प्रेमात पडला.

तिच्या स्वतःच्या आवाजाशिवाय, इको नार्सिससला हाक मारू शकली नाही, परंतु शेवटी थेस्पियनला जाणवले की तो पाहत आहे आणि त्याने हाक मारली. "तिथे कोण आहे?" या प्रश्नाला इको प्रतिसाद देऊ शकला नाही. आणि फक्त शब्दांची पुनरावृत्ती करू शकलेनार्सिसस.

तरीही, इकोने तिची लपण्याची जागा सोडली आणि नार्सिससच्या समोर आली. नार्सिसस स्वतःशिवाय कोणावरही प्रेम करण्यास असमर्थ होता, आणि इकोला क्रूरपणे नाकारण्यात आले.

इको परत डोंगराच्या जंगलात पळून गेली आणि तिच्या आवाजाचे फक्त अवशेष सोडून दूर गेली.

इको आणि नार्सिसस - जॉन विल्यम वॉटरहाऊस (1849-1917) - PD-art-100

नार्सिसस आणि अमेनियस

इको हे फक्त अनेक नकारलेल्या प्रेमींपैकी एक होते, कारण एक कथा अमेनियासच्या नाकारण्याबद्दल देखील सांगितली जाते, परंतु नार्सिसस देखील तरुणांसोबत प्रेमात पडले होते. अमेनिअस नकार जितक्या वाईट रीतीने घ्यायचा तितका स्वीकारेल, आणि तरुण नार्सिससच्या घराच्या दारात आत्महत्या करेल, नार्सिससने त्याला दिलेल्या तलवारीने स्वत: ला ठार मारेल.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमधील राक्षस

काही म्हणतात की हे अमेनियस होते ज्याने नार्सिससवर देवांचा सूड घेण्याचे आवाहन केले होते, तर इतर म्हणतात की ते बहुविधतेचे होते.

द डेथ ऑफ नार्सिसस

कोणत्याही बाबतीत, नेमेसिस, प्रतिशोधाची ग्रीक देवी, हे शब्द ऐकले, आणि नार्सिससने इतरांचा कठोर नकार पाहिला, आणि हस्तक्षेप केला.

जेव्हा नार्सिसस थेस्पिया येथील तलावात पाणी प्यायला आला, तेव्हा तो स्वत: च्या पाण्यातून प्रतिबिंबित झाला आणि तरुणांना त्याच्या प्रेमात पडले. नार्सिसस त्याच्याकडे असलेली वस्तू मिळवू शकला नाहीनार्सिससच्या अनेक दावेदारांना नाकारण्यात आले होते त्याप्रमाणेच प्रेमात पडले.

नार्सिससच्या विनवणीनंतरही नार्सिसस दु:खाने मरणार होता, नायड्स आणि ड्रायड्स ज्यांनी नार्सिसस वाया जात असल्याचे पाहिले होते.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये थामीरिस

नार्सिससच्या अंत्यसंस्कारासाठी एक जागा तयार केली गेली होती, परंतु तेथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. त्यावरील देखण्या तरूणांपैकी, त्यांना ते सापडले नाही, कारण जे काही उरले ते एक फूल, नार्सिससचे फूल.

नार्सिससच्या मृत्यूच्या पर्यायी आवृत्तीमध्ये थेस्पियन तरुणाने त्याच्या स्वत: च्या प्रतिबिंबासाठी असलेले अपरिमित प्रेम ओळखले आणि आता अनेकांना झालेल्या वेदना आणि दुःखाची क्रूरपणे जाणीव करून, नार्सिससने स्वतःच्या शब्दाप्रमाणेच नार्सिससवर केले.

नार्सिससचा मृत्यू - फ्रँकोइस-झेवियर फॅब्रे (1766-1837) - पीडी-आर्ट-100 > >

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.