Alcest v řecké mytologii

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ALCESTIS V ŘECKÉ MYTOLOGII

Alcestis byla královna v řecké mytologii proslulá láskou ke svému manželovi, neboť Alcestis se vzdala vlastního života, aby její manžel Admetus mohl žít.

Alcestis, dcera Peliasova

Alcestin otec byl Král Pelias z Iolku, a to buď Anaxibií, nebo Fylomachem, čímž se Alcest stala princeznou Iolku. Mezi Alcestiny sourozence tedy patřil Akast a Asteropia.

Viz_také: Ikárius v řecké mytologii

Když král Pelias dosáhl plnoletosti, hledal pro svou dceru potenciálního manžela, ale Pelias si vymínil, že Alcestis se provdá pouze za toho, kdo dokáže zapřáhnout lva a kance do vozu.

Alcest a Ademtus Svatba

Jedním z potenciálních Alcestiných nápadníků byl její bratranec. Admetus , syn Pheresův, který po svém otci nastoupil na trůn jako král Férae v Thesálii.

Alcestis (také známý jako Portrét lady Donaldsonové) - Anthony Frederick Sandys (1829-1904) - PD-art-100

Admetus měl oproti ostatním potenciálním nápadníkům výhodu, protože pro něj rok pracoval řecký bůh Apollón, který se staral o jeho dobytek. Bylo to jedno z období, kdy byl Apollón vypovězen z Olympu za své přečiny, v tomto případě Apollón zabil Kyklopy poté, co byl zabit jeho syn Asklépios.

Admetos byl Apollónovi laskavým zaměstnavatelem, a tak když se bůh dozvěděl, že se Admetos hodlá oženit s Alcestou, sám Apollón nasadil lva a kance do postrojů, aby Admetos mohl ukázat Peliovi svůj úspěch.

Když Admetus splnil podmínku, kterou po něm žádali, mohl se oženit s Alcestou.

Kromě toho, že byl Admetus dobrým zaměstnavatelem, dosáhl svého jména i v hrdinských kruzích, neboť se běžně říkalo, že Admetus byl i hrdinou. Argonaut a také kalydonský lovec.

Alcest a smrt Peliasova

Předpokládá se, že sňatek Alcestis s Admetem se odehrál ještě před výpravou Argonautů a lovem na Admétu. Kalydonský kanec , neboť Pelias byl zabit krátce po návratu Arga do Iolku a nebyl čas, aby Apollón sloužil Admetovi, ani aby Pelias sjednával sňatek.

Pelias byl samozřejmě zavražděn svými vlastními dcerami, když je Médeia lstí přesvědčila, že ho omladí; kdyby však ke sňatku došlo dříve, Alcestis by nebyla jednou z vraždících dcer, protože by byla ve Férách.

Svatební noc Alcestis a Adméta

Po svatbě s Alcestou však Admetus zanedbal přinášení příslušných obětí bohům a bohyni Artemidu z obětí zcela vynechal, čímž řeckou bohyni rozzlobil.

Tak se stalo, že Alcestis a Admetus o svatební noci objevili v ložnici několik hadů.

Apollón opět zasáhl, ujistil se, že Alcestě a Admetovi se nic nestane, a pak dvojici poradil, jak svou sestru uklidnit.

Apollo by také šlo dál a získalo by také Moirai (sudičky), aby Admetovi prodloužily život nad rámec jeho životnosti; Moirai však stanovily podmínku, že místo něj bude muset dobrovolně zemřít někdo jiný.

Obětní smrt Alcestis - Johann Heinrich Tischbein starší (1722-1789) - PD-art-100

Alcest umírá a je vzkříšen

Nakonec nastal čas, aby Admetus zemřel, ale nikdo nebyl ochoten zemřít místo krále, i když Admetus očekával, že se přihlásí jeden z jeho starých rodičů. Nakonec se kvůli lásce, kterou Alcestis chovala ke svému manželovi, Alcestis přihlásila dobrovolně.

Tak Alcestis zemřela a byla uložena do mauzolea, ale Admetus si nyní přál, aby i on zemřel, protože ztratil spřízněnou duši.

V tu chvíli dorazil do Féraí řecký hrdina Héraklés, Admetos, který byl také argonautským druhem, vždy Hérakla vřele vítal ve svém domě, a tak se Héraklés rozhodl přivést Alcestis zpět.

Viz_také: Hledání slov (Hard)

Héraklés tedy vstoupil do Alcestiny hrobky a setkal se tam s Alcestou. Thanatos (Smrt) se chystal odvést Alcestis do podsvětí. Héraklés zápasil s Thanatem, dokud se řecký bůh nevzdal; Héraklés osvobodil Alcestis od Smrti.

Podle alternativní verze smrti Alcestis se Persefona vrátila jako milující manželka z podsvětí, aby se znovu setkala se svým manželem.

V obou případech byla Alcestis naživu, a tak se manželé opět setkali a Alcestis a Admetus spolu strávili ještě mnoho šťastných let.

Herakles zachraňuje Alcestis před Thanatosem - Johann Heinrich Tischbein starší (1722-1789) - PD-art-100

Děti Alcestiny

Alcestě se s Admetem narodily dvě děti, syn Eumelus a dcera Perimele.

Eumelus se proslavil v Tróji, kde vedl 11 lodí, neboť byl nápadníkem Heleny, a na konci trojské války se Eumelus ocitl v břiše Dřevěného koně.

Perimele se provdala za hrdinu, protože se stala manželkou Argose, Argonauta, který vytvořil loď. Argo .

Nerk Pirtz

Nerk Pirtz je vášnivý spisovatel a badatel s hlubokou fascinací řeckou mytologií. Nerkovo dětství, které se narodil a vyrůstal v Aténách v Řecku, bylo plné příběhů o bozích, hrdinech a starověkých legendách. Už od mládí byl Nerk uchvácen silou a nádherou těchto příběhů a toto nadšení v průběhu let sílilo.Po dokončení studia klasických studií se Nerk věnovali zkoumání hlubin řecké mytologie. Jejich neukojitelná zvědavost je vedla k nesčetným pátráním po starověkých textech, archeologických nalezištích a historických záznamech. Nerk hodně cestoval po Řecku, pouštěl se do odlehlých koutů, aby odhalil zapomenuté mýty a nevyřčené příběhy.Nerkova odbornost se neomezuje pouze na řecký panteon; také se ponořili do propojení mezi řeckou mytologií a jinými starověkými civilizacemi. Jejich důkladný výzkum a hloubkové znalosti jim poskytly jedinečný pohled na toto téma, osvětlily méně známé aspekty a vrhly nové světlo na známé příběhy.Jako ostřílený spisovatel se Nerk Pirtz snaží sdílet své hluboké porozumění a lásku k řecké mytologii s globálním publikem. Věří, že tyto starověké příběhy nejsou pouhým folklórem, ale nadčasovými příběhy, které odrážejí věčné boje, touhy a sny lidstva. Prostřednictvím svého blogu Wiki Greek Mythology se Nerk snaží překlenout propastmezi starověkým světem a moderním čtenářem, díky čemuž jsou mytické říše přístupné všem.Nerk Pirtz je nejen plodný spisovatel, ale také strhující vypravěč. Jejich vyprávění je bohaté na detaily a živě přivádí k životu bohy, bohyně a hrdiny. S každým článkem zve Nerk čtenáře na nevšední cestu, která jim umožňuje ponořit se do okouzlujícího světa řecké mytologie.Blog Nerka Pirtze, Wiki Greek Mythology, slouží jako cenný zdroj pro učence, studenty i nadšence a nabízí komplexního a spolehlivého průvodce fascinujícím světem řeckých bohů. Kromě svého blogu je Nerk také autorem několika knih, ve kterých sdílí své odborné znalosti a vášeň v tištěné podobě. Ať už prostřednictvím psaní nebo veřejných vystoupení, Nerk nepřestává inspirovat, vzdělávat a uchvacovat publikum svými bezkonkurenčními znalostmi řecké mytologie.