ग्रीक पौराणिक कथांमधील स्किला आणि चॅरीब्डिस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये सायला आणि चॅरिब्डिस

सिला आणि चॅरिब्डिस हे ग्रीक पौराणिक कथेतील दोन प्रसिद्ध राक्षस आहेत, ज्यांनी पाण्याच्या अरुंद सामुद्रधुनीच्या विरुद्ध बाजूंनी एकत्रितपणे काम केले. या सामुद्रधुनीवर आर्गो, ओडिसियस आणि एनियास यांनी मार्गक्रमण केले आणि तिथल्या धोक्यांवर मात केली.

Scylla आणि Charybdis - a Rock and a Hard Place

Scylla आणि Charybdis च्या संयोगाने "between the Scylla and Charybdien" या लोकप्रिय म्हणीचा जन्म झाला. एक खडक आणि एक कठीण जागा”, दोन्ही म्हणी धोक्यांशी समतुल्य आहेत जे कधीही कोणत्या दिशेने तोंड द्यावे लागले.

ग्रीक पौराणिक कथांमधील Charybdis

या दोन पौराणिक राक्षसांपैकी जेष्ठ हे चारिब्डिस असल्याचे म्हटले जाते, कारण चॅरीब्डिसला सामान्यत: दोन वंशांची मुलगी <3 असे म्हटले जाते. 11> (समुद्र) आणि गैया (पृथ्वी). अधूनमधून जरी, Charybdis चे नाव त्याऐवजी Poseidon आणि Gaia ची मुलगी म्हणून ठेवले जाते.

Charybdis ला समुद्राची भरतीची लहान देवी मानली जाऊ शकते, परंतु निश्चितपणे Charybdis हे प्राणघातक, अवाढव्य व्हर्लपूलचे रूप होते. Charybdis चे व्हर्लपूल, दररोज तीन वेळा, मोठ्या प्रमाणात पाणी आत खेचत आणि बाहेर ढकलत असे, की जहाजे त्यात बुडतील; पाण्याच्या या हालचालीमुळे भरती-ओहोटी देखील निर्माण झाली.

सामान्यपणे असे म्हटले जाते की चॅरीब्डिसचा जन्म राक्षसी झाला होता परंतु नंतरच्या काही पौराणिक कथांमध्ये, त्याचे परिवर्तनचॅरीब्डिस, सुंदर देवीपासून राक्षसापर्यंत, झ्यूसच्या हातून घडल्याचं म्हटलं जातं.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये सर्क

चॅरीब्डिसच्या परिवर्तनाची एक कहाणी गाया च्या मुलीचे रुपांतर पाहते जेव्हा तिला हेराक्लेसचा प्रिय मुलगा झेउसमॉर्नचा गुरेढोरे चोरण्याची चपराक होती. वैकल्पिकरित्या, समुद्रदेवतेसाठी अतिरिक्त जमीन भरून, झ्यूसच्या खर्चावर पोसायडॉनला देवीने त्याच्या क्षेत्राचा आकार वाढवण्यास मदत केल्यावर, चॅरीब्डिसमध्ये बदल घडून आला.

ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये, काही वेळा असे सुचवले गेले होते की चॅरीब्डिस ही सायलाची आई होती, <51> अधिक <51> जर Charybdis देखील Ceto Trienos म्हणून ओळखला जाणारा राक्षस होता.

ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये Scylla

Scylla ही Charybdis ची कन्या असण्याची शक्यता असूनही, Scylla ही खरेतर Forcys, एक प्रारंभिक समुद्र देवता आणि त्याच्या जोडीदाराची कन्या होती, असे म्हटले जाते. फोर्सी आणि सेटो हे ग्रेई आणि गॉर्गॉन्ससह समुद्राशी संबंधित अनेक राक्षसांचे पालक होते.

स्कायला चे राक्षसी स्वरूप चेरीब्डिस पेक्षा अधिक स्पष्ट होते, कारण सायलाचे वर्णन सामान्यतः 12 फूट, 6 लांब माने आणि प्रत्येक डोके लांब मानेवर तीक्ष्ण धारदार होते. जेव्हा अविचारी व्यक्ती तिच्या जवळ आली तेव्हा सायला कुत्र्याप्रमाणे भुंकत असे. त्याScylla जवळ जाण्यासाठी निघालेल्या खलाशांनी स्वतःला त्यांच्या जहाजातून उपटून खाल्ले किंवा खाल्ले असे आढळून येईल.

शक्यता अशी आहे की Scylla हे खडकाळ बाहेरील किंवा पाण्याखालील रीफचे अवतार होते, जिथे प्राणघातक "दात" जहाजाची हुल उघडू शकतात.

शार्लीला म्हटल्याप्रमाणे, टॉस्ला प्रमाणेच सामान्य बहिणीप्रमाणेच, टॉस्ला बरोबर होते. ybdis, नंतरचे लेखक देखील सांगतात की Scylla एके काळी एक सुंदर पाण्यातील अप्सरा कशी होती, तिचे राक्षसात रूपांतर झाले.

Scylla चे परिवर्तन

Scylla च्या परिवर्तनाची एक कहाणी, Poseidon ची पत्नी Amphitrite ने घडवलेले मेटामॉर्फोसिस पाहते, ज्याला Poseidon ला दिलेले लक्ष पाहून हेवा वाटला. प्रतिशोध म्हणून, अॅम्फिट्राईट ज्या तलावात सायला रोज आंघोळ करत असे त्या तलावाला विष घालत असे, त्यामुळे अप्सरेचे रूपांतर होते.

सायलाच्या परिवर्तनाची एक अधिक प्रसिद्ध कहाणी चेटकीणी सर्सीने केलेले परिवर्तन पाहते.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये टायटन हायपेरियन

—समुद्र देव ग्लॉकसने सायलाला भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्याला प्रेमाने भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली. tion, ग्लॉकस ला माहीत नसले तरी, सर्कस स्वत: समुद्र देवावर प्रेम करत होती. तिच्या प्रिय प्रतिस्पर्ध्यापासून मुक्त होण्याच्या अचूक मार्गाने सादर केलेल्या, सर्कसने ग्लॉकसला ते प्रेम औषध नाही तर एक विष दिले ज्याने अप्सरेचे रूपांतर केले जेव्हा ग्लॉकसने ते स्किलाला दिले.

सर्सी आणि सायला - जॉनमेलहुश स्ट्रडविक (1849-1937) - PD-art-100

Scylla आणि Charybdis एकत्र काम करत आहेत

Scylla आणि Charybdis पाण्याच्या अरुंद सामुद्रधुनीच्या विरुद्ध बाजूंवर राहतात, बाणाच्या अंतरापेक्षा कमी अंतरावर राहतात. अशा प्रकारे, Scylla आणि Charybdis मधून कोणतेही जहाज सुरक्षितपणे जाऊ शकत नाही कारण जर त्यांनी Charybdis टाळले, तर जहाज Scylla च्या जवळ जाईल आणि जर जहाज Scylla टाळले तर ते Charybdis च्या वावटळीने दाबले जाईल.

ज्या सामुद्रधुनीला Scylla आणि Charybdis च्या बरोबरीने सामान्यपणे सांगितले जात होते. इटालियन मुख्य भूभाग आणि सिसिली बेट दरम्यान पाण्याचा रस्ता. Ionian आणि Tyrrhenian समुद्रांमधील पाण्याच्या हालचालीमुळे व्हर्लपूल तयार होते, परंतु ते सामुद्रधुनीतून जाणार्‍या जहाजाला धोका निर्माण करण्याइतपत शक्तिशाली नाही.

हिरोज फेस सिला आणि चॅरीब्डिस

ट्रोजन युद्धातून परतीच्या प्रवासात सिला आणि चॅरीब्डिसचा सामना करणारा नायक ओडिसियस होता, ओडिसियस त्या वेळी देवांना त्याच्या बाजूने घेण्याइतका भाग्यवान नव्हता आणि म्हणून ओडिसियसला देवी सर्कीच्या सल्ल्याचे पालन करण्यास भाग पाडले गेले. Circe ने Odysseus ला Charybdis ऐवजी Scylla च्या जवळ जाण्यास सांगितले, कारण संपूर्ण जहाजापेक्षा 6 माणसे गमावणे शहाणपणाचे होते.

नंतर, ट्रोजन प्रिन्स एनिअसला त्याच पाण्याचा पल्ला पार करावा लागला, परंतु एनियस आणि त्याच्या क्रूने त्यांच्या लांब आणि लांबलचक जहाजातून सुरक्षितपणे प्रवास केला.

कालानुक्रमिक क्रमाने, चारिस्‍टोन आणि जॅस्‍लाची पहिली प्रसिद्ध कथा जॅस्‍सॉन आणि जॅस्‍ला ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍>आर्गोनॉट दोन राक्षसांमधील अंतर पार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गोल्डन फ्लीसच्या शोधात जेसनला हेरा आणि अथेना यांनी मदत केली होती, आणि म्हणूनच, थेटिस आणि इतर नेरेड्सने दोन राक्षसांमधील आर्गोला सुरक्षितपणे मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली.

आर्गोच्या प्रवासानंतर थोड्याच वेळात, एक माजी आर्गोनॉट, हेरॅकल्सचाही सामना झाला, असे काही जण म्हणतात.हेराक्लिसने स्वत: गेरिओन येथून घेतलेली गुरेढोरे सायलाने गंजली. सायलाने तिचे ट्रॅक फारसे लपवले नाहीत आणि हेराक्लिसने त्वरीत तिचा माग काढला आणि तिची मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या निर्लज्जपणामुळे तिला ठार मारले. असे म्हटले जात होते की, सायलाचे वडील, फोर्सिस यांनी तिला पुन्हा जिवंत केले, ज्यामुळे तिला आणखी अविचारी खलाशांना मृत्यूचे कारण पुढे करता आले.

ओडिसियस सिला आणि चॅरीब्डिस यांच्यासमोर - जोहान हेनरिक फ्युसेली (1741-1825) - आणखी एक ग्रीक 1741-1825 -

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.