ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये टेरेयस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमधले टेरियस

तेरेयस हा ग्रीक पौराणिक कथांचा एक प्रसिद्ध राजा होता. टेरियस हा कोणत्याही वीर कृत्यासाठी प्रसिद्ध नव्हता, परंतु त्याच्या क्रूरतेसाठी प्रसिद्ध होता.

​एरेसचा मुलगा टेरियस

टेरियसचा जन्म उच्च पालकांसाठी झाला, कारण टेरियसचे वडील आरेस देव होते, आणि सामान्यतः नाव नसले तरी, काही लोक त्याच्या आईला थिनिस्टो थिनिस्टोशी संबंधित आहेत. टेरियसला ड्रायस नावाचा भाऊ होता असे मानले जात असे.

एरेस आपल्या मुलाला राज्य करण्यासाठी राज्य देईल, आणि म्हणून टेरियसला पुरातन काळातील राजा म्हणून नाव देण्यात आले, जो प्राचीन फोसिसमध्ये डौलिसच्या पोलिसांवर राज्य करत होता; जरी, इतर टेरियसला थ्रेसियन राजा म्हणतात.

​टेरियसला पत्नी मिळाली

​जेव्हा थेबेस, लॅबडाकस यांनी शासित अथेन्स आणि ने शासित अथेन्स, त्यांच्या सीमेवर <16 मध्ये वाद झाला तेव्हा टेरियस समोर आला. पॅंडियनने टेरियसला मदतीसाठी विचारले आणि टेरियसने एक सैन्य उभे केले, ज्यामुळे अथेनियन लोकांना युद्ध जिंकण्यात मदत झाली.

युद्ध मजबूत करण्यासाठी, पंडियनने नंतर टेरियसला त्याची मुलगी, प्रोक्ने , थ्रेसची राणी बनण्यासाठी दिली. प्रोक्ने द्वारे, टेरियस इटिस नावाच्या मुलाचा पिता झाला.

सर्वांना हे लग्न आनंदी असल्याचे दिसून आले, परंतु पाच वर्षानंतर, प्रॉक्नेला तिची बहीण फिलोमेला पाहण्याची इच्छा झाली.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये गॅनिमेड

​टेरियस आणि फिलोमेला

Amazon Advert

तेरियसने प्रवास केलाफिलोमेलाला परत तिच्या बहिणीला भेटण्यासाठी थ्रेसला घेऊन जाण्यासाठी अथेन्स. जेव्हा टेरियसने फिलोमेला पाहिला तेव्हा थ्रेसच्या राजाला कारणीभूत ठरले, कारण त्याला आता आपल्या पत्नीच्या बहिणीसोबत राहण्याची इच्छा होती. टेरियसने त्वरीत प्रोक्नेच्या मृत्यूबद्दल एक कथा रचली आणि दावा केला की तो आता लग्नात फिलोमेलाचा हात मागण्यासाठी आला होता.

टेरियसची कथा इतकी खात्रीशीर होती की फिलोमेलाने पंडियनप्रमाणेच लगेच सहमती दर्शवली.

तेरियस, फिलोमेलाला त्याच्या राजवाड्यात परत आणू शकला नाही, म्हणून तिथल्या पहिल्या गार्डची पत्नी म्हणून टेरियस होता. पंडियनच्या मुलीला ठार मारण्याची भीती वाटली, आणि नंतर फिलोमेलासोबत त्याचा वाईट मार्ग झाला.

आता त्याची कृती गुप्त कशी ठेवायची या समस्येचा सामना करावा लागला. म्हणून टेरियसने फिलोमेलाची जीभ कापली जेणेकरून तिला त्याच्या गुन्ह्यांबद्दल सांगता येणार नाही. तेव्हा फिलोमेला त्याच्यापासून दूर होता.

हे देखील पहा: A ते Z ग्रीक पौराणिक कथा I

तेरियस आपल्या पत्नीकडे परत आला आणि तिला सांगितले की फिलोमेला मेला आहे.

​टेरियस अँड द प्रोफेसी

तेरियसने नंतर एक भविष्यवाणी ऐकली ज्यामध्ये असे म्हटले होते की इटिसला नातेवाईकाकडून मारले जाईल. टेरियसला लगेच विश्वास होता की ड्रायस आपल्या मुलाचा खून करील आणि ते पूर्ववत करण्यासाठी टेरियसने ड्रायसला ठार मारले.

प्रोक्नेला तिच्या पतीच्या गुन्ह्यांचा शोध लागल्याने ही भविष्यवाणी खरी ठरेल.

तेरियसने काय केले याची प्रॉक्नेला जाणीव कशी झाली याच्या दोन आवृत्त्या आहेत. एक सांगते की टेरियसने फिलोमेला राजाच्या शाही दरबारात लपविला होतालिन्सियस, थ्रेसियन राजा. Lynceus ची पत्नी, Lathusa, Procne ची मैत्रीण होती, आणि त्यामुळे Lathusa ने Philomela ला Procne ला पाठवले.

फिलोमेला तिच्या नशिबी टेपेस्ट्रीमध्ये भरतकाम करून ते तिच्या बहिणीकडे पाठवते असे एक पर्यायी आवृत्ती सांगते, जेव्हा ती टेरियसच्या राज्यात झोपडीत कैदी होती.

Tereus' Banquet = Peter Paul Rubens (1577–1640) - PD-art-100

The Transformation of Tereus

​जेव्हा Procne आणि Philomela एकत्र आले तेव्हा त्यांनी त्यांचा बदला घेण्याचा कट रचला. त्यानंतर प्रोक्नेने इटीस, तिचा आणि टेरियसचा तरुण मुलगा मारला आणि नंतर शरीराचे अवयव राजाला जेवण म्हणून दिले.

प्रोक्ने आणि फिलोमेला नंतर टेरियसच्या राजवाड्यातून पळून गेले.

तेरियसने हातात कुऱ्हाडी घेऊन त्यांचा पाठलाग केला, परंतु ऑलिम्पियन देवतांनी त्या तिघांचे रूपांतर पाहिले. टेरियसला हुप्पोमध्ये बदलण्यात आले, तर प्रोन्स आणि फिलोमेला गिळण्यात आणि नाइटिंगेलमध्ये बदलले गेले.

टेरियस मिथकच्या सुरुवातीच्या आवृत्त्यांमध्ये, प्रोक्ने नाइटिंगेल बनले, तर फिलोमेला गिळला गेला, परंतु ओव्हिड नंतर हे उलट करेल.

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.