ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये टेलेपोलेमस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये टेलेपोलेमस

ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये टेल्पोलेमस हा रोड्सचा राजा होता आणि ट्रोजन युद्धादरम्यान ट्रॉय येथे लढलेल्या अचेयन नायकांपैकी एक होता.

हेरॅकल्सचा टेलपोलेमस मुलगा

टेलेपोलेमस हेराक्लिड होता, कारण तो महान ग्रीक नायक हेरॅकल्सचा मुलगा होता, बहुधा एफायराचा राजा फिलास याची कन्या एस्ट्योचे येथे जन्मला होता; तथापि, काही लोक टेलेपोलेमस अस्टीडेमियाची आई म्हणतात.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये हार्पीस

अर्गोसमधून टेलेपोलेमस पळून गेला

​टलेपोलेमसबद्दल थोडेच सांगितले जाते, जरी तो अर्गोसमधील एका राजवाड्यात वाढला असे सर्वमान्यपणे मान्य केले जाते, परंतु तरुण असताना टेलपोलेमसला त्रास होईल.

टेलपोलेमस त्याच्या मुलाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असेल, त्याच्या म्हाताऱ्या मुलाच्या मृत्यूसाठी टेलपोलेमस जबाबदार असेल. . आता काही म्हणतात की टेलेपोलेमसने लिसिम्नियसला जाणूनबुजून ठार मारले, तर काही म्हणतात की दुर्बल आणि आंधळा लिसिम्नियस चुकून टेलेपोलेमस आणि नोकराच्या दरम्यान चालला होता कारण टेलेपोलेमस त्याच्या नोकराला मारहाण करत होता.

लिसिम्निअसचा मृत्यू मुद्दाम झाला होता की नाही हे महत्त्वाचे नाही, इतर हेराक्लिड्स, अरपोलेमसला त्याच्या मुलाच्या मृत्यूसाठी बळजबरीने सोडले होते. s

TLEPOLEMUS रोड्सचा राजा

टलेपोलेमसने अर्गोसला एकटे सोडले नाही, कारण त्याच्यासोबत त्याची पत्नी पॉलीक्सो, अर्गोसची एक स्त्री आणि त्यांचा निनावी मुलगा होता.

याशिवाय, अनेक आर्गिव्ह देखील टेलपोलेमस सोबत सोडले होते आणि आता एक छोटासा अर्गोस एर्गोसला सोडले होते. कदाचितअपोलोच्या सूचनेनुसार, टेलपोलेमस आपल्या ताफ्याला र्‍होड्सकडे घेऊन जाईल आणि तेथील स्थानिक रहिवाशांनी त्याचे स्वागत केले.

टेपोलेमसला रोड्सचा राजा म्हणून घोषित केले जाईल, आणि टेलपोलेमसला लिंडोस, इलियसस आणि कॅमेरियस या तीन शहरांची राज्ये सापडतील.

रोड्सच्या नेतृत्वाखाली टेलपोलेमस आणि इटफ्लोलॅंडचे नेतृत्व होते, असे म्हटले जाते. टेलेपोलेमसमुळे रहिवाशांना झ्यूसने आशीर्वाद दिला.

हेलेनचा अनुयायी म्हणून टेलपोलेमस

हायगिनस हे टेलपोलेमसचे नाव हेलनचे दावेदार म्हणून ठेवेल, परंतु हायगिनस तोपर्यंत रोड्सचा राजा होता की नाही हे सांगू शकत नाही कारण तो हेराक्लेसचा मुलगा होता किंवा तो सुयर्डरचा मुलगा होता. लेन टेलेपोलेमसला प्राचीन ग्रीसच्या उत्कृष्ट नायक आणि राजांच्या विरोधात उभे केले गेले होते आणि रक्तपात टाळण्यासाठी, प्रत्येक दावेदार हेलनच्या निवडलेल्या पतीचे संरक्षण करण्यासाठी टिंडरेयसची शपथ घेत असे.

शेवटी, हेलेनला निवडण्यात यश आले नाही, हेलेपलेमसला विवाहासाठी निवडण्यात यश आले नाही.

ट्रॉय येथील टेलेपोलेमस

​जर असे मानले जाते की टेलपोलेमस हेलेनचा अनुयायी होता, तर तो मेनेलॉसचे संरक्षण करण्यासाठी टिंडेरियसची शपथ बांधील असेल; आणि म्हणून, जेव्हा शस्त्रास्त्रांची हाक आली तेव्हा टेलेपोलेमसने रोडियन्सची नऊ जहाजे ऑलिसकडे आणली. होमरने या रोडियन्सची नावे लिंडोस, आयलिसस आणि यांतून एकत्र केली आहेतCameirus.

Tlepolemus चा ट्रॉयमधील वेळ मात्र थोडक्यात होता, कारण जरी ट्रोजन युद्ध दहा वर्षे चालणार असले तरी लढाईच्या पहिल्याच दिवशी टेलपोलेमसचा मृत्यू होईल असे म्हटले जात होते; जरी प्रोटेसिलॉस प्रसिद्धपणे मरण पावणारा पहिला अकायन होता.

टेलपोलेमसचा सामना सर्पीडॉनशी होणार होता, जो ट्रोजन डिफेंडर होता जो झ्यूसचा मुलगा होता आणि स्वत:ला सर्पीडॉनपेक्षा श्रेष्ठ मानत होता, टेलपोलेमसने दोन पुरुषांमधील लढा भाग पाडला. सर्पीडॉनला भ्याड म्हणत, टेलपोलेमसचा हल्ला, पण सुरुवातीला त्याने वरचा हात मिळवला, सार्पेडॉन वर जखम करून, ट्रोजनने परत लढा दिला आणि अशा प्रकारे सर्पीडॉनच्या शस्त्राने टेलेपोलेमसचा मृत्यू झाला.

टेलेपोलेमसच्या मृत्यूचा परिणाम

>टेलपोलेमसच्या मृत्यूमुळे विधवा पॉलीक्सोला रोड्सची राणी म्हणून सोडले आणि तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर आणि ट्रोजन युद्धाच्या समाप्तीनंतर अनेक वर्षांनी, हेलन तिच्या राज्यात आली. हेलनला तिचा नवरा मेनेलॉसच्या मुलांनी स्पार्टामधून हाकलून दिले होते आणि हेलनला विश्वास होता की रोड्स हे राहण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण असेल, कारण हेलन पॉलीक्सोला मित्र मानत होती.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये क्रायसोर

टलेपोलेमसच्या विधवेने तिच्या पतीच्या मृत्यूसाठी हेलनला दोष दिला होता, आणि म्हणून पॉलीक्सोने तिच्याच नोकरांनी हेलनला मारले.

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.