ग्रीक पौराणिक कथेतील अँफियारॉस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमधला अॅम्फिरॉस

​Amphiaraus हा ग्रीक पौराणिक कथांमधील एक प्रसिद्ध द्रष्टा होता. अॅम्फिअरॉस हा अर्गोसचा राजा देखील होता, जो सेव्हन अगेन्स्ट थेब्सपैकी एक म्हणून प्रसिद्ध होता.

​Amphiaraus Son of Oecles

Amphiaraus हा अर्गोसचा किंग Oicles चा मुलगा होता, त्याचा जन्म Oicles पत्नी, Hypermnestra, Leda आणि Althaea यांची बहीण. त्याच्या वडिलांच्या माध्यमातून, अॅम्फिअरॉस मेलॅम्पस चा नातू होता आणि इतर अनेक आर्गिव्ह राजघराण्यांशी संबंधित होता, तर त्याच्या आईच्या माध्यमातून तो कॅस्टर आणि पोलॉक्स आणि मेलेगरचा चुलत भाऊ होता.

काहीजण अॅम्फिअरॉसचा उल्लेख करतात की हा अपोलोहॉफचा मुलगा असण्याची शक्यता जास्त आहे. एटिक क्षमता, अपोलोचा हायपरमनेस्ट्राशी संबंध होता या वस्तुस्थितीऐवजी. मेलॅम्पस, अॅम्फियारॉसचे पणजोबा हे ग्रीक पौराणिक कथांमधील सर्वात प्रसिद्ध द्रष्ट्यांपैकी एक होते.

हिरोइक एम्फियारॉस

जरी सार्वत्रिक सहमत नसले तरी काही प्राचीन स्त्रोतांमध्ये असे म्हटले गेले आहे की अॅम्फियारॉस हे दोघेही आर्गोनॉट आणि >चे शिकारी होते 16>कॅलिडोनियन बोअरमध्ये सामान्य समजले जात असे अर्गोनॉट्स, आणि अर्गोनॉटिका रोड्सच्या अपोलोनियसने, एम्फियारॉसला अर्गोच्या क्रू यादीतून वगळण्यात आले आहे परंतु स्यूडो-अपोलोडोरसने बिब्लियोथेका मधील यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे.स्यूडो-अपोलोडोरस, हायगिनस आणि ओव्हिड यांनी कॅलिडोनियन शिकारींपैकी एक म्हणून अॅम्फियारॉसचे नाव घेतले, परंतु पॉसॅनियस असे करत नाहीत.

​राजा अॅम्फिअरॉस

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ मेलॅम्पस, बायस आणि अॅनाक्सागोरसच्या काळात राज्याची विभागणी झाली. तर, अॅम्फिअरॉस हा एक राजा होता, त्यावेळेस अर्गोसचे इतर दोन राजे अड्रास्टस , बायसचा नातू आणि इफिस, अॅनाक्सागोरसचा नातू.

आर्गोसच्या राजांमधील मतभेदाची कथा अधूनमधून सांगितली जाते, ज्याने अॅडराससला बळजबरीने हद्दपार केले. अॅड्रॅस्टसचा शेवट सायऑनमध्ये झाला.

एड्रॅस्टस आणि अॅम्फिअरॉस यांच्यात समेट झाला, तेव्हा अॅड्रॅस्टसने त्याच्या बहिणीचे, एरिफायल चे लग्न अॅम्फिअरॉसशी लावले.

भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी, जे आता मेव्हणे होते, त्या दोघांमध्ये कोणताही वाद होईल, असे ठरवण्यात आले होते.

​Amphiaraus आणि Eriphyle

Amphiaraus अनेक मुलांचे वडील बनतील. अॅम्फिअरॉसचे दोन मुलगे विशेष प्रसिद्ध होते, ते अॅल्क्मायॉन आणि अॅम्फिलोचस होते, तर अॅम्फिरॉस आणि एरिफायलच्या मुली अॅलेक्सिडा, डेमोनिसा आणि युरीडिस होत्या.

रोमन काळात, अॅम्फिरॉसच्या एका अतिरिक्त मुलाचे नाव देखील ठेवण्यात आले होते, हे कॅटिलस आणि टिब्युरस शहराचे मुलगे होते. बर (तिवोली).

​द सेव्हन अगेन्स्ट थेब्स

अॅम्फियारॉस हे सेव्हन अगेन्स्ट थेब्स पैकी एक म्हणून प्रसिद्ध आहे, जेव्हा अॅड्रॅस्टसने पॉलीनिसेसला पुन्हा सिंहासनावर बसवण्यासाठी सैन्याची स्थापना केली आणि थिबेसच्या

च्या निमित्तानं तिबेसच्या सिंहासनावर बसवले. स्वतःचा मृत्यू झाला आणि सुरुवातीला युद्धात भाग घेण्यास नकार दिला. पॉलिनिसेस हार्मोनियाच्या नेकलेसने एरिफायलला लाच दिली, आणि हा अॅड्रॅस्टस आणि अॅम्फियारॉस यांच्यातील वाद होता, एरिफायलने अॅम्फिअरॉसने युद्धात जावे असे ठरवले.

अॅम्फिअरॉसला त्याच्या पूर्वीच्या शपथेचे पालन करावे लागले, परंतु तो जाण्यापूर्वी, त्याने तिच्या आईला आणि अॅम्फिअरॉसच्या दोन तरुणांना ठार मारण्यास सांगितले. विश्वासघात

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमधील हंटर ओरियन

थेबेस येथील अॅम्फिअरॉस

​अॅम्फियारॉस एक कुशल भालापटू म्हणून ओळखला गेला आणि पहिल्या नेमियन गेम्समध्ये, ज्या सात जणांनी थेबेसला जाण्यासाठी प्रवृत्त केले, अॅम्फिअरॉसने कोइट फेकण्याची स्पर्धा देखील जिंकली. थेबेस , एकतर होमोलोइडियन गेट किंवा प्रोएटिडियन गेटच्या विरुद्ध अॅम्फिअरॉससह.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये मेनेस्तियस

पुढील युद्धादरम्यान, अॅम्फिअरॉसने अनेक थेबन रक्षकांना ठार मारले, परंतु आर्गिव्ह सैन्य थेबेसच्या भिंतींवर प्रवेश करू शकले नाही.

लढाईच्या वेळी, अ‍ॅम्पिअरॉसच्या लढाईच्या विरोधात किती तिरस्कार होता, या लढाईच्या वेळी, तो अ‍ॅम्पियारासच्या विरोधात होता. पॉलिनीस,त्यानंतर एम्फियारॉसने टायडियस पासून अमरत्वाची संधी हिरावून घेण्यात यश मिळवले.

टायडसने मेलनिपसला ठार मारले होते परंतु स्वत: ला प्राणघातक जखमी केले होते. जरी अथेना टायडियसला आली, कारण देवी क्लेडॉनच्या राजपुत्राला अनुकूल होती आणि टायडियसला अमर करण्यासाठी तयार होती. एम्फियारॉसने मेलानिप्पसचे डोके कापले आणि ते टायडियसला सादर केले, त्यानंतर टायडियसने पराभूत झालेल्या थेबनच्या मेंदूवर मेजवानी दिली, अथेनाचा तिरस्कार झाला, ज्याने आता फक्त टायडियसला मरू दिले.

​अॅम्फियारॉसचा शेवट

​लढाई जरी अॅम्फिअरॉसचा शेवट होती, कारण युद्ध सातसाठी वाईट झाले आणि अॅम्फिअरॉसला युद्धातील सर्वात प्राणघातक ठिकाणाहून त्याच्या रथावर पळून जावे लागले. तथापि, यामुळे त्याची पाठ उघडी पडली आणि ते पेरिकलीमेनस चे लक्ष्य बनले. प्राणघातक जखमा होण्याआधी, झ्यूसने मेघगर्जनेने खाली फेकले, अम्फिअरॉसच्या रथासमोर पृथ्वी उघडली, आणि त्यामुळे अम्फिरॉसला पृथ्वीने गिळंकृत केले.

दहा वर्षांनंतर, जेव्हा एपिगोनी, सेवेव्हनचे मुलगे युद्धासाठी गेले. अॅम्फिरॉसचे मुलगे, अॅम्फिलोकस (जो आता अर्गोसचा राजा होता) आणि अॅल्क्मेऑन युद्धात लढले आणि यावेळी आर्गीव्हस यशस्वी झाले.

अॅल्क्मायॉनने अॅम्फिरॉसच्या इच्छेप्रमाणे केले, कारण अॅल्कमियनने एरिफायलला मारले.

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.