ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये पॉलीडोरस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये पॉलीडोरस

ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये पॉलीडोरस

​पॉलिडॉरस हा ग्रीक पौराणिक कथांमधील ट्रॉयचा राजकुमार आहे. राजा प्रियाम आणि हेकाबे यांचा मुलगा, असे सामान्यतः म्हटले जाते की पॉलीडोरसला पॉलिमेस्टर या माणसाने मारले होते ज्याने त्याचे संरक्षण केले होते.

पॉलिडोरस किंग प्रीमचा मुलगा

पॉलिडोरस हा ट्रॉयचा राजा प्रियाम आणि त्याची पत्नी हेकाबे यांचा सर्वात धाकटा मुलगा होता. राजा प्रीमला 50 मुलगे आणि 18 मुली होत्या, पॉलीडोरसला अनेक भावंडे आणि सावत्र भावंडं झाली असती, परंतु या भावंडांपैकी हेक्टर, कॅसॅन्ड्रा आणि पॅरिस हे सर्वात प्रसिद्ध होते.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये स्टेनेलस

काही लोक पॉलीडोरसला प्रियम आणि हेबेकाऐवजी हेबेचा मुलगा म्हणतात.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये स्टेनेबोआ

पॉलिडोरस आणि इलिओना

हे पॉलीडोरसचा भाऊ पॅरिस ज्याने ट्रॉय शहराचा विनाश घडवून आणला जेव्हा अचेअन आर्मडा हेलन, मेनेलॉसची पत्नी, हेलनला परत मिळवण्यासाठी आले होते, ज्याला पॅरिसच्या बाहेरून ट्रॉयम्सने नेले. कॅबेने पॉलीडोरसला शहरापासून दूर थ्रेसियन चेरसोनेससमध्ये सुरक्षिततेसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला; तेथे, पॉलिमेस्टरने प्रियामचा मित्र आणि जावई देखील राज्य केले, कारण पॉलिमेस्टरने प्रियामची मुलगी इलियानाशी लग्न केले होते.

अशा प्रकारे, पॉलिडॉरस, ट्रोजन खजिन्यासह पॉलिमेस्टरच्या दरबारात सुरक्षिततेसाठी पाठवले गेले. इलिओना ला पॉलीडोरस असे म्हणतात की तो होतास्वत:चा मुलगा, त्याला डेपाइलससोबत वाढवले, जो खरंच तिचा स्वतःचा मुलगा होता.

​पॉलिडॉरसचा मृत्यू

​युद्ध ट्रॉयसाठी वाईट होईल आणि जेव्हा ट्रॉयच्या पतनाची बातमी थ्रेसियन चेरसोनेस येथे पोहोचली, तेव्हा पॉलिमेस्टॉरने निष्ठा बदलण्याचा निर्णय घेतला, आणि ट्रोजॅनेसला स्वत: ला मारले आणि ट्रॉयसच्या सहाय्याने पोट्रेसॉनला कृतकृत्य करण्याचा निर्णय घेतला. रस.

पॉलिडोरसची हत्या एरिनिस , पॉलीमेस्टरवर, एखाद्या पाहुण्याला मारल्याबद्दल आणि एखाद्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सोपवल्याबद्दल, प्राचीन ग्रीसमध्ये सर्वोच्च क्रमाचे गुन्हे होते. der (c 1610–1675) - PD-art-100

पण एरिनीज सामील होण्यापूर्वी, पॉलीडोरसची आई हेकाबेने तिचा बदला घेतला होता; पॉलीडॉरसचा मृतदेह ट्रॉय येथील अचेन छावणीजवळ वाहून गेल्यामुळे, हेकाबेला आता पॉलिमेस्टरच्या विश्वासघाताची कल्पना होती.

हेकाबे आता अचेन्सचा कैदी होता, परंतु अगामेमनॉनच्या करारामुळे, पॉलिमेस्टरला अधिक ट्रोजनचे आश्वासन देऊन अचेन छावणीत आणण्यात आले. एकदा हेकाबेच्या तंबूत असताना, पॉलिमेस्टरला हेकाबे आणि इतर ट्रोजन महिलांच्या ब्रोचेसने आंधळे केले होते.

पॉलिमनेस्टर पॉलिडॉरसला मारतो. Ovid's Metamorphoses Book XIII, 430-438 - PD-life-100

पर्यायी कथापॉलिडॉरसचा मृत्यू

पॉलिमेस्टॉरच्या हातून पॉलीडोरसचा मृत्यू ही पॉलिडॉरसची सर्वात सामान्यपणे सांगितली जाणारी कहाणी आहे, परंतु इतर ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये राजा प्रियमच्या मुलासाठी भिन्न समाप्ती आहेत.

होमर, इलियड मध्ये, पॉलीडोरसने पोलिडोरसवर एवढी प्रदीर्घ काळ लढाई चालवल्याबद्दल पॉलीडॉरसला सांगितले. ट्रॉयच्या संरक्षणास मदत करण्यासाठी पुरेशी जुनी.

दुसरी कथा पॉलीडॉरसचा ट्रॉयच्या भिंतीबाहेर मृत्यू झाल्याची देखील सांगते. अचेयन लोकांनी पॉलिमेस्टरने पॉलीडॉरसचा त्याग करावा अशी मागणी केली होती आणि थ्रॅशियन राजाने प्रतिकाराचा कोणताही विचार न करता तेच केले होते.

तेव्हा अचेयन्सने पॉलीडोरसला ट्रॉय येथे आणले आणि पॉलीडोरससाठी हेलन ची देवाणघेवाण करण्याची मागणी केली, परंतु ट्रोजन्सने बाहेरील राजाला नकार दिला होता, परंतु ट्रोजन्सने विशेषत: बाहेरच्या राजाला पॉलीडोरसला नकार दिला होता. शहराच्या भिंती.

किंवा पॉलीडोरसच्या जगण्याची कहाणी

पर्यायपणे, ट्रोजन युद्धानंतर पॉलीडोरसच्या जीवनाची कथा सांगितली जाते.

पॉलिडोरसच्या मिथकांच्या या आवृत्तीत, अकायन्सने पॉलीडोरसला पोलिडोरसची काळजी घेण्यासाठी पोलिडोरस कसे पोचवले गेले होते हे शिकून घेतले आणि पोलिडोरसची काळजी घेण्यासाठी पोलिडोरसची काळजी घेतली गेली. पॉलिडोरसला मारण्यासाठी लिमेस्टर. सोन्याची ऑफर आणि अॅगामेमननची मुलगी इलेक्ट्रा हिच्या लग्नात हात लावणे हे पॉलिमेस्टरला हत्येसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी पुरेसे होते.

पॉलिमेस्टॉरने चुकून स्वतःच्या मुलाला डेपाइलसची हत्या केली.इलीओनाने डेपाइलसला पॉलिडॉरस म्हणून आणि पॉलीडोरसला डेपाइलस म्हणून वाढवले ​​होते, जेणेकरून बालपणात दोघांनाही काही घडले असेल, तर एक मुलगा नेहमी प्रियाम आणि हेकाबेला परत करता येईल.

नंतर, पॉलीडोरस, जो आता तरुण आहे, ओरॅकलकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी डेल्फीला जाईल. सिबिलने दिलेली घोषणा ही गोंधळात टाकणारी होती, कारण पॉलीडोरसला सांगण्यात आले की त्याचे वडील मरण पावले आहेत आणि त्याचे मूळ शहर उध्वस्त झाले आहे.

स्वतःला डीपाइलस मानणारा पॉलीडोरस घरी गेला, परंतु त्याने पाहिले की त्याचे मूळ शहर जसे त्याने सोडले होते, आणि पॉलीमेस्टर खूपच जिवंत असल्याचे त्याने सांगितले. ओरॅकल ऑफ डेल्फीची चुकीची घोषणा. आता मात्र, इलियानाने आता सत्य सांगितले आणि पॉलीडोरसला कळले की तो तो नव्हता जो त्याला वाटत होता.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पॉलिडॉरसला पॉलिमेस्टरच्या विश्वासघाताची जाणीव झाली, ज्याने पैशासाठी स्वखुशीने स्वतःच्या पाहुण्याला मारले. पॉलिडॉरसने पॉलिमेस्टरवर स्वतःचा सूड उगवला होता, कारण थ्रेसियन राजाला इलिओनाने आंधळा केला होता, आणि नंतर पॉलीडोरसने त्याला ठार मारले होते.

या कथेत, पॉलीडोरसचे नंतर काय झाले याबद्दल काहीही सांगितले जात नाही आणि असे म्हटले जाते की राजा प्रियामचा एकुलता एक मुलगा युद्धातून वाचला होता.

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.