ए ते झेड ग्रीक पौराणिक कथा पी

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांचे अ ते झेड - पी

दूरदृष्टी.
 • प्रोटीअस - सी गॉड, पोसेडॉनचा मुलगा, सामाथेचा पती, इडोथियाचा पिता. Lemnos वर आढळले. सील्सची ग्रीक देवता.
 • सामाथे - Nereid अप्सरा, Nereus आणि Doris यांची मुलगी, Proteus ची पत्नी. Aeacus द्वारे प्रिय, आणि Phocus आई. वालुकामय समुद्रकिनाऱ्यांची ग्रीक देवी.
 • Pterelaus - नश्वर राजा, टॅफियसचा मुलगा, सहा मुलगे आणि एका मुलीचा पिता, कोमेथो. टॅफॉसचा राजा
 • पिलेड्स - मर्त्य राजकुमार, स्ट्रॉफियस आणि अॅनाक्सीबाचा मुलगा, इलेक्ट्राचा पती, मेडॉन आणि स्ट्रॉफियसचा पिता
 • पायलास - मर्त्य राजा, स्टेसनचा मुलगा, सिरॉन आणि सिसॉनचा पिता. मेगारा आणि पायलोसचा राजा.
 • पायलिया - मर्त्य राणी, पायलासची मुलगी, पांडियनचा नवरा, एजियास, निसस, पॅलास आणि लायकोसची आई. मेगाराची राणी.
 • पायरोइस - अॅस्ट्रा प्लॅनेट देवता, अॅस्ट्रेयस आणि इओस यांचा मुलगा. मंगळ ग्रहाचा ग्रीक देव.
 • पर्सेफोन - दांते गेब्रियल रोसेट्टी (1828–1882) - पीडी-आर्ट-100 प्रोमिथियस कॅरींग फायर - जॅन कॉसियर्स (1600-167><10 <1616 -167) - 1600-167 आराम.
 • पेट्रोक्लस ग्रीक नायक, मेनोएटियसचा मुलगा आणि शक्यतो स्टेनेले, अकिलीसचा सर्वात चांगला मित्र. हेलनचा अनुयायी आणि ट्रॉय येथील अचेयन नेत्यांपैकी एक.
 • पेनेलियस - नश्वर नायक, हिप्पलकमस आणि एस्टेरोपचा मुलगा, ओफेल्टेसचा पिता. ट्रॉय येथील आचायन नायक आणि थेब्सचा रीजेंट
 • पेरिबोइया - ओशनिड अप्सरा, ओशनस आणि टेथिसची मुलगी, लेलांटोसची पत्नी, ऑराची आई.
 • Periclymenus - मोर्टल प्रिन्स, नेलियस आणि क्लोरिसचा मुलगा, पोसेडॉनचा नातू. पायलोसचा राजकुमार.
 • पेलिओनाइड्स - अप्सरा, चिरॉन आणि कॅरिक्लोच्या मुली. माउंट पेलियनची अप्सरा
 • पेरीरेस - नश्वर राजा, एओलस आणि एनारेटचा मुलगा, गॉर्गोफोनचा पती, टिंडरियस आणि इकेरियसचे वडील. मेसेनियाचा राजा.
 • पेरिफेट्स - मोर्टल डाकू, हेफेस्टस आणि अँटिकलीयाचा मुलगा.
 • पर्से - ओशनिड अप्सरा, ओशनस आणि टेथिसची मुलगी, हेलिओसची प्रियकर आणि सीटेसची आई.
 • पर्सेफोन - ऑलिम्पियन युगाची देवी, झ्यूस आणि डेमीटरची मुलगी आणि हेड्सची पत्नी. अंडरवर्ल्डची राणी, आणि स्प्रिंग ग्रोथची ग्रीक देवी.
 • पर्सेस (i) – दुसरी पिढी टायटन, क्रियस आणि युरिबिया यांचा मुलगा, हेकेटचे वडील, अस्टेरियाची पत्नी. विनाशाचा ग्रीक देव.
 • पर्सेस (ii) - मर्त्य राजा, हेलिओसचा मुलगा आणिपर्सेस, आयटेस, सर्क आणि पासिफाचा भाऊ. टॉरिक चेरसोनीज आणि कोल्चिसचा राजा.
 • पर्सियस - डेमी-देव, झ्यूस आणि डॅनीचा मुलगा, अँड्रोमेडाचा पती आणि पर्सिड्सचा पिता. मायसीनेचा राजा आणि मेडुसाचा विजयी.
 • फेड्रा - नश्वर राणी, मिनोस आणि पासिफाची मुलगी, थिसिअसची पत्नी, डेमोफोन आणि अकामाची आई. अथेन्सची राणी.
 • फेथॉन (i) - Astra Planeta देव, Astraeus आणि Eos चा मुलगा. बृहस्पति ग्रहाचा ग्रीक देव.
 • फेथॉन (ii) - हेलिओस आणि क्लायमेनचा मुलगा, हेलीएड्सचा भाऊ मेरोप्सचा दत्तक मुलगा.
 • फायनॉन - अॅस्ट्रा प्लॅनेटा देव, अॅस्ट्रेयस आणि इओसचा मुलगा. शनि ग्रहाचा ग्रीक देव.
 • फेनेस - प्रोटोजेनोई देव, काळाच्या सुरुवातीला जागतिक अंड्यापासून जन्माला आलेला. ऑर्फिक परंपरेचा आदिम देव.
 • फिलामोन - मॉर्टल, अपोलो आणि चिओनचा मुलगा, थामीरिसचा पिता. दिग्गज संगीतकार.
 • फिलोक्टेट्स - मर्त्य नायक, पोयसचा मुलगा. मेलिबोआचा राजा, ट्रोजन युद्धाचा नायक आणि वुडन हॉर्समध्ये उपस्थित.
 • फिलोनो - मर्त्य राजकुमारी, आयोबेट्सची मुलगी, स्टेनेबोएची बहीण, बेलेरोफोनची पत्नी.
 • फ्लेग्यास - मश्वर राजा, एरेस आणि क्रायस यांचा मुलगा, कोरोनिसचा पिता. ऑर्कोमेनसचा राजा
 • फोकस - मृतक, इकसचा अवैध मुलगाPsamathe, Telamon आणि Peleus चा भाऊ. फोसिसच्या प्रदेशाला नाव दिले.
 • फिनिक्स (i) – मर्त्य राजा, एजेनर आणि टेलीफासाचा मुलगा, कॅडमस आणि युरोपाचा भाऊ, कॅसिओपियाचा नवरा. फोनिसियाचे संस्थापक.
 • फिनिक्स (ii) - नश्वर राजा, एमिंटोरचा मुलगा, डोलोपियाचा राजा.
 • फोरबास - मोर्टल हिरो, ट्रिओपासचा मुलगा आणि हिस्किला, रोड्सचा नायक.
 • समुद्राचा नायक. d, पोंटस आणि गैया यांचा मुलगा, सेटोचा नवरा, एकिडना, ग्रेई आणि गॉर्गन्सचे वडील. समुद्राच्या लपलेल्या धोक्यांचा ग्रीक देव.
 • फ्रिक्सस – मॉर्टल, अथामास आणि नेफेले यांचा मुलगा, चाल्सिओपचा पती, आर्गस, सायटीसोरस, मेलास आणि फ्रॉन्टिसचे वडील.
 • फिलीयस - मॉर्टल, ऑगियसचा मुलगा, युस्ट्योचेचा पती, मेगेसचा पिता. एलिसचा राजा
 • पिएराइड्स - मर्त्य, पियरसच्या मुली
 • पियरस - मश्वर राजा, मॅसेडॉनचा मुलगा, पिएराइड्सचा पिता, पेलाचा राजा
 • > > टाल क्वीन, एओलस आणि एनारेटची मुलगी, मायर्मिडॉनची पत्नी, अभिनेता, अँटिफस, हिस्किला आणि युपोलेमियाची आई. Phthia ची राणी
 • पिसिडिस (ii) - मर्त्य राजकुमारी. मेथिम्नाची राजकुमारी
 • पिथियस - मर्त्य राजा, पेलोप्स आणि हिप्पोडामिया यांचा मुलगा, एथ्राचा पिता. ट्रोझेनचा राजा.
 • प्लीएडेस - अप्सरांचा समूह, सातऍटलस आणि प्लेऑनच्या मुली. आर्टेमिसचे परिचारक आणि डायोनिससच्या परिचारिका.
 • प्लेओन ओशनिड अप्सरा, ओशनस आणि टेथिसची मुलगी, अॅटलसची पत्नी आणि हायस, हायड्स आणि प्लीएड्सची आई.
 • प्लेम्नेयस - नश्वर राजा, पेराटसचा मुलगा, ऑर्थोपोलिसचा पिता. सिसीऑनचा राजा.
 • प्लुटस - किरकोळ देव, डेमेटर आणि आयसॉनचा मुलगा. कृषी बाउंटी आणि संपत्तीचा ग्रीक देव.
 • Poeas - नश्वर राजा, थौमाकसचा पिता, फिलोटेट्सचा पिता. मेलिबोआचा राजा.
 • पोलक्स - अमर नायक, झ्यूस आणि लेडा यांचा मुलगा, कॅस्टर, हेलन आणि क्लायटेमनेस्ट्राचा भाऊ. अर्गोनॉट्समध्ये उपस्थित असलेला नायक.
 • पॉलीबॉट्स - गिगांट, गैयाचा मुलगा
 • पॉलिकॉन - मर्त्य राजा, लेलेक्सचा मुलगा, मेसेनेचा पती, मेसेनियाचा राजा
 • मॅग्नेसचा मुलगा, मॅग्नेस, पॉलीडेक्टचा मुलगा. सेरिफॉसचा राजा, डॅनीचा अनुयायी आणि पर्सियसच्या शोधाचा सेटर.
 • पॉलिडोरा (i) - नश्वर राजकुमारी, पेलेयस आणि अँटिगोनची मुलगी, बोरसची पत्नी, स्पेर्चियसची प्रियकर, मेनेस्तियसची आई.
 • पॉलीडोरस (i) - मर्त्य राजा आणि हार्यडाचा मुलगा, लामुसडायसचा पती आणि पती, लामुसडेचा मुलगा. थेब्सचा राजा.
 • पॉलिडोरस (ii) - मर्त्य राजकुमार, प्रियाम आणि हेकाबे यांचा मुलगा, ट्रॉयचा राजकुमार
 • पॉलिहिम्निया - तरुण म्युझ, म्युझ ऑफधार्मिक भजन, झ्यूस आणि मेनेमोसिनची मुलगी.
 • पॉलिमेड – मॉर्टल, ऑटोलिकस आणि अॅम्फिथियाची मुलगी, अधूनमधून एसनची पत्नी आणि जेसनची आई असे नाव दिले जाते.
 • पॉलिनिसेस - मॉर्टल, ओडिपस आणि जोकास्टा यांचा मुलगा, एजियाचा नवरा, थेरसांडर, टाइमास आणि अॅड्रास्टसचे वडील.
 • पॉलीफेमस - दुसरी पिढी सायक्लोप्स, पोसेडॉन आणि थुसा यांचा मुलगा, गॅलेटियाचा प्रियकर.
 • पोंटस - प्रोटोजेनोई, गायाचा मुलगा. समुद्राचा आदिम ग्रीक देव.
 • पोर्फिरिओन - गिगांटे, ओरानोस आणि गायाचा मुलगा.
 • पोसायडॉन - ऑलिंपियन देव, क्रोनोस आणि रिया यांचा मुलगा. समुद्र आणि पाण्याचा ग्रीक देव.
 • प्रोक्ने - मोर्टल क्वीन, पांडियन आणि झ्युसिप्पे यांची मुलगी, टेरियसची पत्नी, इटिसची आई, थ्रेसची राणी
 • प्रोक्रिस - मर्टल राजकुमारी, सेलाफसचा भाऊ सेएलाफसचा पती एरेक्थियसची मुलगी. Laelaps चा एकेकाळचा मालक.
 • प्रोएटस - नश्वर राजा, आबास आणि अॅग्लियाचा मुलगा, अॅक्रिसियसचा भाऊ, स्टेनेबोआचा नवरा. टिरिन्सचा राजा.
 • प्रोमेथियस दुसरी पिढी टायटन, आयपेटस आणि क्लायमेनचा मुलगा, प्रोनोयाचा नवरा आणि ड्यूकॅलियनचा पिता. पूर्वविचाराची ग्रीक देवता.
 • प्रोनोइया ओशनस आणि टेथिसची महासागराची मुलगी, प्रोमेथियसचा नवरा, ड्यूकेलियनची आई. ची ग्रीक देवीP ने सुरुवात, ग्रीक देवी P ने सुरुवात, ग्रीक पौराणिक कथा P ने सुरू होणारी
 • Nerk Pirtz

  नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.