Ourania v řecké mytologii

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

OURANIA V ŘECKÉ MYTOLOGII

Ourania byla řecká bohyně astronomie, Diova dcera a jedna z Mladších múz.

Ourania Mladší múza

Ourania je jedním z devíti Mladší múzy , dcery Dia a Mnémosyné; Zeus navštívil Mnémosyné devět nocí po sobě.

Kromě Ouranie bylo dalších osm mladších múz: Kalliopa (Krásný hlas), Klio (Oslavovat), Erató (Milovaná), Euterpé (Dávat mnoho potěšení), Melpomené (Oslavovat písní), Polyhymnia (Mnoho chvalozpěvů), Terpsichora (Rozkoš z tance) a Thalia (Kvetoucí).

Ourania zdědila krásu po své matce, stejně jako ostatní múzy, ale na antických vyobrazeních se Ourania vyznačovala tím, že držela hůl směřující k nebeskému glóbu.

Apollón, bůh světla, výmluvnosti, poezie a krásných umění s Uránií, múzou astronomie - Charles Meynier (1763-1832) - PD-art-100

Ourania Bohyně astronomie

Stejně jako se Ouranus často označuje jako Uran, tak se Ourania označuje také jako Urania, ale jméno znamená v obou případech totéž, neboť se nejčastěji překládá jako "Nebeská". Je tedy logické, že Ourania je Múzou astronomie.

Díky spojení s astronomickými údaji se také říkalo, že Ourania má prorocké schopnosti.

V řecké mytologii však Ourania hrála roli inspirace a podněcovala člověka k uměleckému a vědeckému úsilí.

Úloha společnosti Ourania

Kromě toho Ourania a ostatní mladší múzy bavily ostatní bohy, zpívaly, tančily a vyprávěly příběhy, zejména o Diově velikosti.

A tak zatímco Ourania údajně pobývala s ostatními múzami na hoře Helicon, většinu času bohyně a její sestry trávily na hřbitově. Hora Olymp , kde se běžně vyskytovali ve společnosti Apollóna a Dionýsa.

Ourania jako matka

Ve starověkých textech je Ourania jmenována jako matka dvou synů, bájného barda Lina, jehož otcem mohl být Apollón, a boha Hymenaea, jehož otcem mohl být opět Apollón. Není však jisté, že Ourania byla matkou Lina nebo Hymenaea, protože oba byli ve starověkých textech jmenováni jako synové jiných Múz.

Alegorie astronomie (Urania) - Francesco Cozza (1605-1682) - PD-art-100

Nerk Pirtz

Nerk Pirtz je vášnivý spisovatel a badatel s hlubokou fascinací řeckou mytologií. Nerkovo dětství, které se narodil a vyrůstal v Aténách v Řecku, bylo plné příběhů o bozích, hrdinech a starověkých legendách. Už od mládí byl Nerk uchvácen silou a nádherou těchto příběhů a toto nadšení v průběhu let sílilo.Po dokončení studia klasických studií se Nerk věnovali zkoumání hlubin řecké mytologie. Jejich neukojitelná zvědavost je vedla k nesčetným pátráním po starověkých textech, archeologických nalezištích a historických záznamech. Nerk hodně cestoval po Řecku, pouštěl se do odlehlých koutů, aby odhalil zapomenuté mýty a nevyřčené příběhy.Nerkova odbornost se neomezuje pouze na řecký panteon; také se ponořili do propojení mezi řeckou mytologií a jinými starověkými civilizacemi. Jejich důkladný výzkum a hloubkové znalosti jim poskytly jedinečný pohled na toto téma, osvětlily méně známé aspekty a vrhly nové světlo na známé příběhy.Jako ostřílený spisovatel se Nerk Pirtz snaží sdílet své hluboké porozumění a lásku k řecké mytologii s globálním publikem. Věří, že tyto starověké příběhy nejsou pouhým folklórem, ale nadčasovými příběhy, které odrážejí věčné boje, touhy a sny lidstva. Prostřednictvím svého blogu Wiki Greek Mythology se Nerk snaží překlenout propastmezi starověkým světem a moderním čtenářem, díky čemuž jsou mytické říše přístupné všem.Nerk Pirtz je nejen plodný spisovatel, ale také strhující vypravěč. Jejich vyprávění je bohaté na detaily a živě přivádí k životu bohy, bohyně a hrdiny. S každým článkem zve Nerk čtenáře na nevšední cestu, která jim umožňuje ponořit se do okouzlujícího světa řecké mytologie.Blog Nerka Pirtze, Wiki Greek Mythology, slouží jako cenný zdroj pro učence, studenty i nadšence a nabízí komplexního a spolehlivého průvodce fascinujícím světem řeckých bohů. Kromě svého blogu je Nerk také autorem několika knih, ve kterých sdílí své odborné znalosti a vášeň v tištěné podobě. Ať už prostřednictvím psaní nebo veřejných vystoupení, Nerk nepřestává inspirovat, vzdělávat a uchvacovat publikum svými bezkonkurenčními znalostmi řecké mytologie.