ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये युरोपा

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

ग्रीक पौराणिक कथांमधला युरोप

युरोपा हा ग्रीक पौराणिक कथांमधील झ्यूसच्या प्रेमींपैकी एक आहे आणि प्रेमींच्या लांबलचक रांगेत सर्वात प्रसिद्ध आहे. झ्यूसचे प्रेम जीवन हे ग्रीक पौराणिक कथेचा आधारस्तंभ होते कारण प्राचीन कथांमधील इतर अनेक पात्रांचे अस्तित्व स्पष्ट केले आहे.

झेउस आणि युरोपा यांच्यातील नातेसंबंधासाठी युरोपाची कथा महत्त्वाची होती, जे तीन पुत्रांना जन्म देतील, जे त्यांच्या स्वत: च्या अधिकारात महत्त्वाचे राजे होतील, तसेच क्रेतेवर एक राजेशाही पंथ स्थापन करेल. ती क्रेटची नव्हती, कारण ती खरंतर टायरची एक राजपुत्र होती, जो आता लेबनॉनमध्ये आढळतो, कारण ती राजाची मुलगी होती एजेनॉर आणि त्याची पत्नी जी एकतर टेलीफासा किंवा अर्जिओप होती. एजेनोर मार्गे, युरोपा ही झ्यूसची आणखी एक प्रसिद्ध प्रेयसी, आयओची पण नात होती.

एजेनॉरची मुलगी असण्याचा अर्थ असाही होतो की युरोपा कॅडमस , सिलिक्स आणि फिनिक्सची बहीण होती.

युरोपाचे अपहरण - नोएल-निकोलस कोयपेल III (1690-1734) - PD-art-100

युरोपाचे अपहरण

> लवकरात लवकर ते प्रौढत्वात वाढले एउरोपाचे अतिप्रमाणात वाढ झाली. खूप सुंदर, आणि जर एखादी गोष्ट असेल ज्याला झ्यूस विरोध करू शकत नाही तर तो एक सुंदर नश्वर होता.

झ्यूसचे लग्न अर्थातच हेरा शी झाले होते, परंतु लग्न होणे कधीही थांबले नव्हते.झ्यूसने त्याला आवडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. अशाप्रकारे झ्यूस माउंट ऑलिंपसवरून टायरपर्यंत खाली आला आणि नंतर सर्वोच्च देवाने स्वतःला एका भव्य पांढर्‍या बैलामध्ये रूपांतरित केले.

त्यावेळी युरोपा, तिच्या सेवकांसह, टायरच्या किनाऱ्यावर उतरली आणि तेथे युरोपा फुले गोळा करत होती. झ्यूस, बैलाच्या रूपात, युरोपा आणि तिच्या सेवकांपर्यंत पोहोचला, ज्यांना दिसायला पांढऱ्या रंगाच्या बैलाने घेतले होते.

झ्यूस युरोपाच्या पायाशी झोपेल आणि शेवटी एजेनोरची मुलगी तिची फुले खाली ठेवेल आणि बैलाच्या पाठीवर चढेल. अर्थातच, झ्यूसने हे सर्व नियोजन केले होते, आणि युरोपा त्याच्या पाठीवर बसताच, झ्यूस पाण्यात गेला, युरोपा सुरुवातीला उडी मारण्यास खूप घाबरला आणि नंतर खूप उशीर झाला, कारण युरोपा आणि बैल खोल पाण्यात होते.

युरोप - जॉर्ज फ्रेडरिक वॉट्स (1817-1904) - PD-art-100

झेउसचा युरोपा प्रेमी

. झियस अनेक मैलांवर पोहत असे, जोपर्यंत ते भूमध्यसागरीय समुद्र आणि क्रेपा समुद्रात झेयूरोस सापडले. नंतर झ्यूसने स्वत: ला प्रकट केले, एका बैलाचे मानवी रूपात रूपांतर केले आणि तेथे समुद्रकिनाऱ्यावर, एका सायप्रसच्या झाडाखाली, युरोपा आणि झ्यूसचे एक संक्षिप्त नातेसंबंध निर्माण झाले.

या नात्यातून, युरोपा तीन मुलगे, मिनोस, र्‍हाडामँथिस आणि सार्पेडॉन गरोदर होतील.

माउंट ऑलिंपसकडे परत, युरोपा क्रेतेवर मागे राहिले होते; क्रेतेवर रीजेंट, राजा एस्टेरिअनशी लग्न केल्याने युरोपाची भरभराट होईल. एस्टेरियन नंतर झ्यूस आणि युरोपाच्या मुलांना दत्तक घेतील जणू ते त्याचे स्वतःचे आहेत.

क्रेटची युरोपा राणी

झ्यूसने कदाचित आपल्या प्रियकराला क्रेटवर सोडले असेल, परंतु देवाने युरोपाचा त्याग केला नाही आणि क्रेटच्या नवीन राणीला अनेक वेगवेगळ्या भेटवस्तू देण्यात आल्या.

हार्मोनियाचा हार -त्याने सर्वात पहिले नेकलेस मेटल क्राफ्टने दिलेली सर्वात सुंदर भेट होती. हा हार नंतर क्रीट सोडून थिबेसला पोहोचेल जेव्हा तो हार्मोनियासाठी लग्नाची भेट म्हणून दिला गेला. या हाराने नंतर थेब्सवर शाप आणला असे म्हटले गेले.

टॅलोस – झ्यूसने हेफेस्टसच्या कार्यशाळेतील आणखी एक निर्मिती, युरोपा टॅलोस ला देखील दिले. टॅलोस हा एक ऑटोमॅटन ​​होता, कांस्यपासून तयार केलेला एक अवाढव्य माणूस. एकदा क्रेतेवर, टॅलोस दिवसातून तीन वेळा बेटाच्या भोवती प्रदक्षिणा घालत असे, बेटाचे आणि त्यामुळे युरोपा बाहेरील धोक्यांपासून संरक्षण करते. नंतर अर्गोनॉट्सच्या पिढ्या येईपर्यंत टॅलोस हे क्रेटचे संरक्षक राहील.

लेलॅप्स – झेउसने युरोपा लाएलॅप्सला देखील दिले, जे नेहमीच आपली शिकार पकडण्यासाठी ठरलेले होते.जेव्हा लेलॅप्स ने कधीही पकडता न येणार्‍या शिकार असलेल्या ट्युमेशियन फॉक्सचा पाठलाग केला.

हे देखील पहा: प्राचीन ग्रीक पँथियन

जादुई भाला - युरोपाला देखील एक भाला देण्यात आला होता, जेणेकरुन ते नेहमी आपल्या उद्दिष्ट लक्ष्यापर्यंत पोहोचेल. युरोपा संपुष्टात येत आहे, कारण जरी असे गृहीत धरले पाहिजे की नश्वर युरोपा मरण पावला, परंतु प्राचीन स्त्रोतांमध्ये याची नोंद नाही.

अर्थातच युरोपाचे नाव जिवंत राहील, कारण युरोप खंडाचे नाव क्रेटच्या राणीच्या नावावर ठेवले जाईल आणि अर्थातच युरोपाशी जोडलेल्या अनेक कथा पुढे चालू राहिल्या.

युरोपाच्या परस्परसंबंधित कथा

क्रीटवर, मिनोस हा एस्टेरियन नंतर क्रेटचा राजा होईल, राडामॅंथिस आणि सर्पेडॉनला निर्वासित करेल, ज्यांनी नंतर त्यांच्या स्वतःच्या शहरांवर (ओकेलिया आणि लिडिया) राज्य केले. मिनोसने पासिफाशी लग्न केल्यानंतर राजांचे एक घराणे तयार केले आणि त्याची रक्तरेषा कॅट्रियस आणि इडोमेनियसच्या रूपात राज्य करेल. Minos आणि Rhadamanthys देखील अंडरवर्ल्डमधील मृतांचे न्यायाधीश बनतील.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमधील एजेलॉस ऑफ ट्रॉय

टायरमध्येही महत्त्वाच्या घटना घडत होत्या, कारण राजा एजेनॉरने आपल्या हरवलेल्या बहिणीचा शोध घेण्यासाठी त्याचे पुत्र, कॅडमस, सिलिक्स आणि फिनिक्स यांना पाठवले होते. आता बांधवांना लवकरच त्यांच्या कार्याची अशक्यता लक्षात आली आणि म्हणून टायरला परत येण्याऐवजी त्यांनी नवीन शहरी राज्ये देखील स्थापन केली, कॅडमसने थेब्सची स्थापना केली, सिलिक्सची स्थापना केली आणि फिनिक्सची स्थापना केली.फोनिसिया.

द रेप ऑफ युरोप - पीटर पॉल रुबेन्स (1577-1640) - PD-art-100

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.