Lynceus v řecké mytologii

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

LYNCEUS V ŘECKÉ MYTOLOGII

Lynkeus byl hrdinskou postavou z příběhů řecké mytologie. Lynkeus se nejčastěji vyskytoval ve společnosti svého bratra Idase, a přestože byl argonautem a kalydónským lovcem, Lynkeus zůstává nejznámější díky způsobu své smrti.

Viz_také: Titán Coeus v řecké mytologii

Lynceus, syn Aphareův

Lynceus byl synem Aphareus , messinský král, a Aréna, Afareova manželka; Idas byl Lynkeův bratr.

O trůn v Messénii se teoreticky dělili Aphareus a Aphareus. Leucippus Lynkeus však měl prostřednictvím Leucippa dvě sestřenice, Hilaeru a Fébu, které později v Lynkeově životě sehrály důležitou roli.

Lynceus Argonaut

Lynceus a Idas se často vyskytovali ve společnosti svých bratranců Dioskura, Castora a Polloxe. Všichni čtyři byli pojmenováni jako Argonauti , skupina hrdinů, kterou dal dohromady Jáson, aby přinesla zpět z Kolchidy Zlaté rouno.

Lynceus byl proslulý svým zrakem, protože kromě toho, že byl schopen vidět věci do dálky, byl prý schopen vidět i ve tmě a také vidět skrz pevné předměty. Lynceus se proto přirozeně stal hlídačem na lodi Argo. I když nebyl hlavní postavou výpravy.

Poté je Lynceus také jmenován jako lovec. Kalydonský kanec .

Lynceus a Dioskurové

Po těchto dobrodružstvích byli Lynceus a Idas téměř neustále v neshodě s. Castor a Pollox .

Lynceus a Idas se měli oženit s Phoebe a Hilaeirou, dcerami Leucippida, které byly známé jako Leucippidy. Kastor a Pollox však Leucippidy unesli dříve, než se mohly vdát, a místo nich si vzali za manželky obě sestry.

Viz_také: Král Perses v řecké mytologii

Přibližně ve stejné době Lynkeus a Idas společně s Kastorem a Polloxem přepadli Arkádii a ukořistili velké množství dobytka, ale když došlo na dělení kořisti, Idas lstí připravil Kastora a Polloxe o jejich podíl.

Castor a Pollox si počíhali na Lyncea a Idase, ale bystrozraký Lynceus si všiml Castorova úkrytu na stromě. Idas pak Castora zabil kopím. Pollox však zabil Lyncea a Idase pak srazil jeden z Diových blesků. Ze čtyř bratranců tak přežil jen nesmrtelný Pollox.

Nerk Pirtz

Nerk Pirtz je vášnivý spisovatel a badatel s hlubokou fascinací řeckou mytologií. Nerkovo dětství, které se narodil a vyrůstal v Aténách v Řecku, bylo plné příběhů o bozích, hrdinech a starověkých legendách. Už od mládí byl Nerk uchvácen silou a nádherou těchto příběhů a toto nadšení v průběhu let sílilo.Po dokončení studia klasických studií se Nerk věnovali zkoumání hlubin řecké mytologie. Jejich neukojitelná zvědavost je vedla k nesčetným pátráním po starověkých textech, archeologických nalezištích a historických záznamech. Nerk hodně cestoval po Řecku, pouštěl se do odlehlých koutů, aby odhalil zapomenuté mýty a nevyřčené příběhy.Nerkova odbornost se neomezuje pouze na řecký panteon; také se ponořili do propojení mezi řeckou mytologií a jinými starověkými civilizacemi. Jejich důkladný výzkum a hloubkové znalosti jim poskytly jedinečný pohled na toto téma, osvětlily méně známé aspekty a vrhly nové světlo na známé příběhy.Jako ostřílený spisovatel se Nerk Pirtz snaží sdílet své hluboké porozumění a lásku k řecké mytologii s globálním publikem. Věří, že tyto starověké příběhy nejsou pouhým folklórem, ale nadčasovými příběhy, které odrážejí věčné boje, touhy a sny lidstva. Prostřednictvím svého blogu Wiki Greek Mythology se Nerk snaží překlenout propastmezi starověkým světem a moderním čtenářem, díky čemuž jsou mytické říše přístupné všem.Nerk Pirtz je nejen plodný spisovatel, ale také strhující vypravěč. Jejich vyprávění je bohaté na detaily a živě přivádí k životu bohy, bohyně a hrdiny. S každým článkem zve Nerk čtenáře na nevšední cestu, která jim umožňuje ponořit se do okouzlujícího světa řecké mytologie.Blog Nerka Pirtze, Wiki Greek Mythology, slouží jako cenný zdroj pro učence, studenty i nadšence a nabízí komplexního a spolehlivého průvodce fascinujícím světem řeckých bohů. Kromě svého blogu je Nerk také autorem několika knih, ve kterých sdílí své odborné znalosti a vášeň v tištěné podobě. Ať už prostřednictvím psaní nebo veřejných vystoupení, Nerk nepřestává inspirovat, vzdělávat a uchvacovat publikum svými bezkonkurenčními znalostmi řecké mytologie.