ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये सायकनस

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

सामग्री सारणी

ग्रीक पौराणिक कथांमध्‍ये सायकनस

सायकनस हे अॅगामेम्नॉनच्या अचेयन सैन्यासोबतच्या युद्धादरम्यान ट्रॉयच्या रक्षकाला दिलेले नाव होते. सायकनस हा डेमी-देव म्हणून प्रसिद्ध होता, कारण तो पोसेडॉनचा मुलगा होता, आणि तलवार किंवा भाल्याला अभेद्य म्हणून देखील प्रसिद्ध होता, आणि तरीही सायकनस आणखी प्रसिद्ध डेमी-देवाच्या हातून मरणार होता, कारण सायकनस युद्धादरम्यान अकिलीसचा बळी ठरला होता.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये हार्पोक्रेट्स

सायकनस हा पोसायडॉनचा मुलगा होता

सूत्रांनी सहमती दर्शवली की सायकनस

चा मुलगा होता. ग्रीक समुद्र देव पोसेडॉनचा मुलगा होता, आई कोण होती याबद्दल कोणताही करार नव्हता; कारण सायकनसच्या आईला कॅलिस, हार्पले आणि स्कॅमंड्रोडाइस अशी वेगवेगळी नावे देण्यात आली.

सायकनसच्या आईला पोसायडॉनच्या मुलाला जन्म देण्याबद्दल फारसे आकर्षण नव्हते, कारण नवजात मुलगा समुद्राच्या किनाऱ्यावर उघडकीस येणार होता. साहजिकच तो मुलगा मरण पावला नाही, कारण मच्छीमार त्याच्यावर आले आणि त्याला वाचवले. या मच्छिमारांनीच या मुलाचे नाव सायकनस ठेवले, कारण असे म्हटले जाते की त्यांनी एक हंस त्याच्याकडे उडताना पाहिला.

काही स्त्रोतांचे म्हणणे आहे की सायकनस हे नाव त्याच्या फिकट गुलाबी रंग, पांढरे डोळे, पांढरे ओठ आणि गोरे केस, हंसाची आठवण करून देणारे आहे.

सायकनसचे कौटुंबिक त्रास <6 चे बालपण आहे<69>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> पण प्रौढ झाल्यावर, सायकनसचे नाव कोलोने, ट्रॉड शहराचा राजा म्हणून ठेवण्यात आले.

सायकनस ट्रॉयचा राजा लाओमेडॉन याची मुलगी प्रोक्लियाशी विवाह करेल, ज्यामुळे सायकनस बनला.प्रियमचा मेहुणा. प्रोक्लियासह, सायकनस एक मुलगा आणि एक मुलगी, टेनेस आणि हेमिथियाचे पालक बनले.

प्रोक्लियाचा मृत्यू होईल, आणि सायकनस फिलोनोम नावाच्या स्त्रीशी पुनर्विवाह करेल. फिलोनोमला तिचा सावत्र मुलगा टेनेसचा त्रास होईल आणि तो त्याला फसवण्याचा प्रयत्न करेल. टेनेस सायकनसच्या पत्नीची प्रगती नाकारेल, परंतु नकाराचा बदला म्हणून, फिलोनोम सायकनसला सांगेल की टेनेसने तिच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता. तिचे खोटे अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी, फिलोनोमने युमोल्पोस (मोल्पस) नावाच्या बासरीवादकाच्या रूपात एक साक्षीदार तयार केला.

सायकनसने त्याच्या नवीन पत्नीवर विश्वास ठेवला आणि रागाच्या भरात टेनेस आणि हेमिथियाला समुद्रात वाहून नेले. पोसेडॉनच्या नातवंडांना समुद्रामुळे इजा होण्याची शक्यता नव्हती आणि सायकनसची मुले सुरक्षितपणे ल्युकोफ्रीस बेटावर होती, हे बेट त्याच्या पांढऱ्या खडकांमुळे नावाजलेले आहे; तरीही टेनेसने बेटाचा ताबा घेतला आणि नंतर त्याचे नाव बदलून टेनेडोस असे ठेवले.

नंतर सायकनसला कळले की फिलोनोमने त्याच्याशी खोटे बोलले होते आणि अशा प्रकारे सायकनसने फिलोनोमला ठार मारले होते, कारण त्याच्या पत्नीला जिवंत गाडण्यात आले होते आणि युमोल्पोसला दगडाने ठेचून ठार मारण्यात आले होते. मग सायकनस, आपली मुले टेनेडोस बेटावर जिवंत असल्याचे आढळून आल्यावर त्यांनी त्यांच्याशी पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला.

तरीही टेनेसचा त्याच्या वडिलांशी समेट होणार नाही आणि जेव्हा त्याच्या वडिलांनी टेनेडोसवर उतरण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा टेनेसने नांगराची दोरी कापली, त्यामुळे सायकनसने त्याच्या वडिलांशी समेट केला.मुलगा आणि मुलीशिवाय कोलोना येथे परत जावे लागेल.

टेनेस नंतर दावा करेल की तो सायकनसचा मुलगा नव्हता, तर त्याऐवजी तो ग्रीक देव अपोलोचा मुलगा होता.

सायकनसला आणखी तीन मुलांचे वडील म्हणून नाव देण्यात आले, मुलगे, कोबिस आणि कोरिअनस आणि मुलगी, ग्लॉस, जरी या मुलांची आई नाही हे पुन्हा स्पष्ट केले आहे.

ट्रॉयचा सायकनस डिफेंडर

ट्रोजन युद्धादरम्यान सायकनस एक योद्धा म्हणून नावलौकिक मिळवेल, कारण सायकनस हा राजा प्रियाम चा सहयोगी होता.

सायकनसला निश्चितपणे अनेकांवर फायदा होता, जे त्याच्या वडिलांनी ट्रॉजन येथे लढायचे होते, त्याच्या वडिलांनी सायकनसला ट्रोजनमध्ये लढण्यास योग्य बनवले होते. कान अशाप्रकारे, जेव्हा अचेयन आर्मडाच्या 1000 जहाजांनी त्यांचे सैन्य ट्रोडवर उतरवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना हेक्टर आणि सायकनस यांच्या नेतृत्वाखालील ट्रोजन सैन्याची गाठ पडली.

अखेरीस अचेअन्स काही सैन्याला ट्रोजनच्या मातीवर उतरवण्यात यशस्वी झाले, जरी प्रथम हेरोड, प्रोटेसिओस म्हणून त्वरीत मारले गेले. प्रोटेसिलॉसला सायकनसने मारले होते असे काहीजण सांगतात, जरी हेक्टरने हे कृत्य केले असे अधिक सामान्यपणे म्हटले जाते.

थोडक्यात ट्रोजनांना मागे ढकलले गेले, परंतु जेव्हा प्रोटेसिलॉसच्या अंत्यसंस्कारासाठी लढाई मंदावली, तेव्हा सायकनसने आणखी एक हल्ला केला, ज्या हल्ल्यात हजारो अचेयन सैनिक मरण पावले, असे म्हटले जाते.

हे देखील पहा: ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये अकास्टस

सायकनस आणि अकिलीस

लवकरच प्रख्यात नायकअचेअन सैन्याला कृती करण्यात आली, आणि अकिलीसने त्याच्या युद्ध रथावर आरूढ झाले आणि ट्रोजन सैन्यावर आरोप लावला, सायक्नस किंवा हेक्टर यापैकी एकाचा शोध घेतला.

यावेळी अकिलीसला सायकनसच्या अभेद्यतेबद्दल माहिती नव्हती आणि अशा प्रकारे जेव्हा त्याने ट्रोजन डिफेंडरची हेरगिरी केली तेव्हा अकिलीसने सायक्नसवर फेकले. अकिलीस हे निश्चितच आश्चर्यचकित झाले की जिथे लक्ष्य होते तिथे मारले तरीही सायकनसचे कोणतेही नुकसान झाले नाही.

सायकनस अकिलीसला हानी पोहोचवू शकत नसल्यामुळे त्याची थट्टा करायचा आणि त्याचे चिलखत काढण्यापर्यंत मजल मारली. अकिलीसने आता नि:शस्त्र सायकनसवर भाले फेकणे सुरूच ठेवले, आणि तरीही ट्रोजन तिथेच उभा राहिला आणि त्याच्या शरीरातून भाले उडाले तसे हसले.

त्याने अचानक आपली शक्ती आणि कौशल्य गमावले नाही हे स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी, अकिलीस दुसर्या ट्रोजन डिफेंडरवर भाला फेकून देईल, मेनोएट्स आणि हा स्पेअर त्याच्या पियर मार्कला मारून टाकेल; पण या सगळ्यातून, सायकनसने अकिलीसची थट्टा सुरूच ठेवली.

रागाच्या भरात, अकिलीस त्याच्या रथातून खाली उतरला आणि सायकनसवर आपली तलवार वापरण्याचा प्रयत्न करू लागला, परंतु अकिलीसची तलवार सायकनसच्या कातडीवरच उडाली, जसे भाल्यांनी यापूर्वी केले होते. आता खऱ्या अर्थाने संतापलेल्या, अकिलीसने सायकनसला मारायला सुरुवात केली आणि वाराच्या भाराखाली सायकनस मागे फिरू लागला. त्याने असे करताच, सायकनस जमिनीवर पडलेल्या एका मोठ्या दगडावरून घसरला आणि लगेचच अकिलीसने त्याच्या शत्रूवर झेपावला आणि सायकनसवर गुडघे टेकून, अकिलीसने आपला दगड गुंडाळला.त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या गळ्यात शिरस्त्राणाचा पट्टा, सायकनसचा मृत्यू होईपर्यंत त्याचा गळा दाबून टाकला.

वैकल्पिकपणे सायकनसने ट्रोजनवर गिरणीचा दगड फेकला तेव्हा सायकनसचा मृत्यू झाला असावा, त्या दगडाने त्याच्या मानेवर वार केला आणि त्याचा मृत्यू झाला.

सायकनसचे परिवर्तन

ओविड, मेटामॉर्फोसेस मध्ये, सायकनसचे परिवर्तन सांगेल, पोसेडॉनने, त्याच्या मृत्यूनंतर, सायकनसने हंसाचे रूप धारण केले. ज्याच्या नावावरून त्याला सायकनस

चे नाव देण्यात आले. एस्टर नंतर सायकनस आणि केनियस कसे समान होते हे अचेयन नेत्यांना सांगेल; केनियस मागील पिढीतील एक अभेद्य लॅपिथ असल्याने ज्याने सेंटोरोमाचीमध्ये भाग घेतला होता.

भयंकर लढाईमुळे अचेनच्या योजनेत बदल झाला आणि थेट ट्रॉयच्या भिंतींकडे जाण्याऐवजी, अचेनने कमकुवत शहरांमध्ये लुटले. अशाप्रकारे कोलोनी, सायकनस शहरावर लवकरच हल्ला झाला. कोलोनेच्या लोकांनी त्यांच्या शहराची खंडणी केली असली तरी, सायकनस, कोबिस, कोरिअनस आणि ग्लॉसच्या मुलांना अचेन सैन्यासमोर सादर केले; आणि त्यानंतर ग्लॉस हे अजाक्स द ग्रेटरचे युद्ध-पुरस्कार बनले.

सायकनसचा मुलगा टेनेस देखील ट्रोजन युद्धादरम्यान मरण पावला, कारण अचेन ट्रॉयला पोहोचण्यापूर्वी ते टेनेडोस येथे थांबले आणि तेथे, अकिलीसने हेमिथियाला फसवण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या बहिणीच्या सद्गुणाचे रक्षण करण्यासाठी टेनेसने लढा दिलाअकिलीस, पण पेलेयसचा मुलगा सायकनसच्या मुलाला मारेल.

Nerk Pirtz

नेर्क पिर्ट्झ हा एक उत्कट लेखक आणि संशोधक आहे ज्याला ग्रीक पौराणिक कथांबद्दल खूप आकर्षण आहे. अथेन्स, ग्रीस येथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या नेर्कचे बालपण देव, नायक आणि प्राचीन दंतकथांनी भरलेले होते. लहानपणापासून, नेर्क या कथांच्या सामर्थ्याने आणि वैभवाने मोहित झाला होता आणि हा उत्साह वर्षानुवर्षे अधिक दृढ होत गेला.शास्त्रीय अभ्यासात पदवी पूर्ण केल्यानंतर, नेर्कने ग्रीक पौराणिक कथांचा खोलवर शोध घेण्यासाठी स्वतःला समर्पित केले. त्यांच्या अतृप्त कुतूहलाने त्यांना प्राचीन ग्रंथ, पुरातत्वीय स्थळे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून असंख्य शोधात नेले. नर्कने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला, विसरलेल्या मिथक आणि न सांगितल्या गेलेल्या कथा उघड करण्यासाठी दुर्गम कोपऱ्यात प्रवेश केला.नेर्कचे कौशल्य केवळ ग्रीक देवस्थानापुरते मर्यादित नाही; त्यांनी ग्रीक पौराणिक कथा आणि इतर प्राचीन सभ्यता यांच्यातील परस्परसंबंधांचाही शोध घेतला आहे. त्यांच्या सखोल संशोधनाने आणि सखोल ज्ञानाने त्यांना या विषयाचा एक अनोखा दृष्टीकोन बहाल केला आहे, कमी ज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे आणि सुप्रसिद्ध कथांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे.अनुभवी लेखक या नात्याने, नेर्क पिर्ट्झचे ग्रीक पौराणिक कथांबद्दलची त्यांची प्रगल्भ समज आणि प्रेम जागतिक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या प्राचीन कथा केवळ लोककथा नसून कालातीत कथा आहेत ज्यात मानवतेच्या चिरंतन संघर्ष, इच्छा आणि स्वप्ने प्रतिबिंबित करतात. त्यांच्या ब्लॉगद्वारे, विकी ग्रीक पौराणिक कथा, नेर्कचे उद्दिष्ट हे अंतर भरून काढण्याचे आहेप्राचीन जग आणि आधुनिक वाचक यांच्यामध्ये, पौराणिक क्षेत्र सर्वांना प्रवेशयोग्य बनवते.नेर्क पिर्ट्झ केवळ एक विपुल लेखकच नाही तर एक मनमोहक कथाकार देखील आहे. त्यांची कथा तपशीलाने समृद्ध आहे, देवता, देवी आणि नायकांना स्पष्टपणे जिवंत करते. प्रत्येक लेखासह, नेर्क वाचकांना ग्रीक पौराणिक कथांच्या मोहक जगात विसर्जित करण्याची परवानगी देऊन, एका विलक्षण प्रवासासाठी आमंत्रित करतो.नेर्क पिर्ट्झचा ब्लॉग, विकी ग्रीक मायथॉलॉजी, विद्वान, विद्यार्थी आणि उत्साही लोकांसाठी एक मौल्यवान संसाधन म्हणून काम करतो, ग्रीक देवतांच्या आकर्षक जगासाठी एक व्यापक आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शक ऑफर करतो. त्यांच्या ब्लॉग व्यतिरिक्त, नेर्कने अनेक पुस्तके देखील लिहिली आहेत, त्यांचे कौशल्य आणि आवड मुद्रित स्वरूपात सामायिक केली आहे. त्यांच्या लिखाणातून किंवा सार्वजनिक बोलण्यातून असो, Nerk ग्रीक पौराणिक कथांच्या त्यांच्या अतुलनीय ज्ञानाने प्रेक्षकांना प्रेरणा, शिक्षित आणि मोहित करत आहे.