Věštec Kalchas v řecké mytologii

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

VĚŠTEC KALCHAS V ŘECKÉ MYTOLOGII

Kalchas byl jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších věštců z řecké mytologie. Kalchas byl hlavním věštcem achajských vojsk během trojské války, poskytoval vedení a rady Agamemnonovi.

Kalchas, syn Thestorův

Kalchas byl synem jiného věštce, Thestor , pravděpodobně od ženy jménem Polymela, čímž se Kalchas stal bratrem Theoklymena, Leucippe a Theonoe. Kalchasova rodová linie z něj učinila pravnuka boha Apollóna, odtud pramení Kalchova prorocká moc.

Agamamnon hledá věštce Calchase

O Kalchasově raném životě se toho mnoho neví, ale pověst tohoto věštce byla před trojskou válkou velmi rozšířená, protože se všeobecně vědělo, že Kalchas je nepřekonatelný, pokud jde o věštění z letu ptáků, a zároveň byl velmi zručný ve věštění budoucnosti z jiných druhů divoké zvěře.

Kalchas měl takovou pověst, že Agamemnón, velitel achajských vojsk, se před shromážděním v Aulidě vydal do Megary, aby věštce naverboval.

Ještě před příchodem Agamemnóna vyslovil Kalchas první proroctví o nadcházející trojské válce, neboť věštec prohlásil, že Trójané nebudou poraženi, pokud Achilles nebude bojovat za Achajce. Podle této předpovědi se Odysseus vydal na dvůr krále Lykomedese na Skyru, aby našel ukrytého Achilla.

Calchas předpovídá 10 let války

Další důležité Kalchasovo proroctví se odehrálo v Aulidě, kde se shromažďovala achajská vojska.

V prvním případě Kalchas předpověděl, jak dlouho bude trvat nadcházející trojská válka. Kalchas pozoroval hada, který sežral osm malých vrabčáků a po nich jejich matku, načež se had sám proměnil v kámen. Kalchas viděl deset různých tvorů zapojených do této události a předpověděl, že bude následovat deset let války.

Deset let bojů nebylo něco, co by achajští vůdci chtěli slyšet, ale druhá Kalchasova předpověď byla ještě nepříjemnější.

Kalchas a obětování Ifigenie

Když byla achajská flotila připravena k odplutí do Tróje, špatný vítr ji udržel na kotvišti. Tento špatný vítr pravděpodobně seslala bohyně Artemis, kterou Agamemnón obvykle obviňoval z toho, že bohyni rozhněvala.

Byl to Kalchas, kdo Agamemnónovi oznámil, že větry nebudou příznivé, dokud nebude bohyni obětována nejkrásnější z Agamemnónových dcer Ifigenie. Na tom, zda byl Agamemnón ochoten přistoupit na Kalchův výrok, či nikoli, příliš nezáleží, neboť Klytemnestra a Ifigenie měla být povolána do Aulis a nakonec Ifigenie skončila na obětním stole. Kalchas pak dostal za úkol zasadit Agamemnónově dceři smrtící ránu. Kalchas byl naprosto ochoten se oběti ujmout, ačkoli v mnoha příbězích Artemis Ifigenii před smrtí zachránila a nahradila ji jelenem.

Obětování Ifigenie - Carle van Loo (1705 - 1765) - PD-art-100

Kalchas během trojské války

Achajská flotila nakonec dorazí k Tróji a válka zuří dál a dál. Kalchas se ve válce ocitne u Agamemnóna a radí achajskému vojevůdci při rozhodování, a to jak vojenském, tak nevojenském.

Viz_také: Souhvězdí a řecká mytologie Page 8

Agamemnón si však opět rozhněval řeckého boha, tentokrát Apollóna, když unesl Chryseis, dceru Apollónova kněze Chrýsea, a Agamemnón odmítl ženu vykoupit. Na odplatu seslal Apollón na achajské vojsko mor.

Kalchas znal příčinu, proč na vojsko přišel mor, ale obával se Agamemnonova hněvu, kdyby ji prozradil, a způsobu, jak ji odstranit. Achilles však přísahal, že bude Kalchase chránit, a tak věštec Agamemnonovi opět sdělil špatnou zprávu, protože achajský velitel bude muset Chryseis propustit. Kalchasova slova se skutečně naplnila, protože když byla Chryseis propuštěna, věštecmor opustil achajské vojsko.

Válka však stále zuřila, a přestože už probíhal desátý rok, nezdálo se, že by se blížil její konec. Kalchas pak pronesl další věštbu o podmínkách vítězství a tentokrát byl zapotřebí Héraklův luk a šípy. Tyto válečné nástroje však zůstaly na Lemnosu, když byl Filoktétes opuštěn na ostrově. Diomédes a Odysseus byli vysláni na ostrov, aby tama přivedli s sebou i Filoktéta.

Kalchas a Helenus

Kalchasův význam pro achajské síly se však možná později zmenšil, protože Kalchas nebyl jediným věštcem, který se během trojské války proslavil, neboť na straně Trójanů stáli také Cassandra a Helenus; po neshodách Helenus opustil Tróju a přišel mezi achajské vojsko.

Obecně se má za to, že to byl Helenus, kdo pak odhalil poslední požadavky na achajské vítězství ve válce, přičemž se vyžadovala Pelopsova kost, odstranění Palladia a schopnosti Achilleova syna.

Původní Kalchasova předpověď, že trojská válka bude trvat deset let, se vyplnila, protože díky lsti dřevěného koně Trója padla do rukou Achajských vojsk, a přestože Kalchas nebyl nijak významným bojovníkem, obvykle se říká, že patří mezi hrdiny ukryté v břiše koně.

Viz_také: Alkáj z Mykén v řecké mytologii

Kalchasova smrt

Po skončení války cestoval Kalchas s několika menšími achajskými hrdiny po Malé Asii. Nakonec skupina dorazila do města Kolofón, kde je přivítal věštec Mopsus.

Toto setkání mělo být důležité, protože o Kalchasově smrti bylo vyřčeno proroctví; říkalo se totiž, že když se Kalchas setká s vyšším věštcem, přijde na Kalcha smrt.

Mopsus byl synem Apollóna a Manta, a když se oba věštci setkali v Apollónově háji, začal mezi nimi souboj.

Podrobnosti o soutěži se v různých antických pramenech liší, ale podle jedné z hlavních verzí Kalchas a Mopsus předpověděli počet fíků na divokém fíkovníku. Mopsova předpověď se ukázala jako naprosto správná, Apollónův syn také předpověděl počet a velikost nádob potřebných k uložení nasbíraných fíků, což Kalchas nedokázal. Kalchas věděl, že byl poražen, a tak se zavřel.oči a zemřel.

Alternativně se nepředpovídal počet fíků, ale kolik prasat se narodí březí prasnici, a opět se ukázalo, že Mopsus měl pravdu, zatímco Kalchas se mýlil.

Třetím možným důvodem Kalchasovy smrti byla předpověď týkající se života a smrti lýkijského krále Amfimacha. Mopsus králi řekl, aby nechodil do války, protože z toho bude porážka, zatímco Kalchas viděl pro Amfimacha jen vítězství. Král šel do války a byl poražen, a tak Kalchas spáchal sebevraždu.

Jeden z posledních příběhů o Kalchasově smrti se netýká Mopse, ale vznikl kvůli předpovědi jiného, nejmenovaného věštce. Kalchas vysadil několik vinic, ale druhý věštec mu předpověděl, že nikdy nebude pít víno z nich vyrobené. Hrozny se však z vinic sklidily a víno se vyrobilo, a tak Kalchas pozval druhého věštce na první ochutnávku. Kalchas zvedl víno a řekl mu, že ho bude pít.přiložil pohár vína ke rtům a začal se smát, nyní v domnění, že předpověď je zcela falešná, smích způsobil, že se Kalchas zadusil, a tak věštec zemřel dříve, než se napil vína.

Kolofón není vždy místem Kalchasovy smrti, uvádějí se alternativy, a to buď v nedaleké svatyni Claros, nebo v jiném městě Malé Asie, Grynium. Obecně se však uznává, že Kalchas byl následně pohřben v Notiu, přístavním městě Kolofónu i Clarosu.

Nerk Pirtz

Nerk Pirtz je vášnivý spisovatel a badatel s hlubokou fascinací řeckou mytologií. Nerkovo dětství, které se narodil a vyrůstal v Aténách v Řecku, bylo plné příběhů o bozích, hrdinech a starověkých legendách. Už od mládí byl Nerk uchvácen silou a nádherou těchto příběhů a toto nadšení v průběhu let sílilo.Po dokončení studia klasických studií se Nerk věnovali zkoumání hlubin řecké mytologie. Jejich neukojitelná zvědavost je vedla k nesčetným pátráním po starověkých textech, archeologických nalezištích a historických záznamech. Nerk hodně cestoval po Řecku, pouštěl se do odlehlých koutů, aby odhalil zapomenuté mýty a nevyřčené příběhy.Nerkova odbornost se neomezuje pouze na řecký panteon; také se ponořili do propojení mezi řeckou mytologií a jinými starověkými civilizacemi. Jejich důkladný výzkum a hloubkové znalosti jim poskytly jedinečný pohled na toto téma, osvětlily méně známé aspekty a vrhly nové světlo na známé příběhy.Jako ostřílený spisovatel se Nerk Pirtz snaží sdílet své hluboké porozumění a lásku k řecké mytologii s globálním publikem. Věří, že tyto starověké příběhy nejsou pouhým folklórem, ale nadčasovými příběhy, které odrážejí věčné boje, touhy a sny lidstva. Prostřednictvím svého blogu Wiki Greek Mythology se Nerk snaží překlenout propastmezi starověkým světem a moderním čtenářem, díky čemuž jsou mytické říše přístupné všem.Nerk Pirtz je nejen plodný spisovatel, ale také strhující vypravěč. Jejich vyprávění je bohaté na detaily a živě přivádí k životu bohy, bohyně a hrdiny. S každým článkem zve Nerk čtenáře na nevšední cestu, která jim umožňuje ponořit se do okouzlujícího světa řecké mytologie.Blog Nerka Pirtze, Wiki Greek Mythology, slouží jako cenný zdroj pro učence, studenty i nadšence a nabízí komplexního a spolehlivého průvodce fascinujícím světem řeckých bohů. Kromě svého blogu je Nerk také autorem několika knih, ve kterých sdílí své odborné znalosti a vášeň v tištěné podobě. Ať už prostřednictvím psaní nebo veřejných vystoupení, Nerk nepřestává inspirovat, vzdělávat a uchvacovat publikum svými bezkonkurenčními znalostmi řecké mytologie.