Pelopia v řecké mytologii

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

PELOPIA V ŘECKÉ MYTOLOGII

Pelopia byla členkou prokletého rodu Atreů, potomkem Tantala, a proto byla dost možná od narození odsouzena k záhubě.

Pelopia Dcera Thyestova

Pelopia byla dcerou Thyesta z neznámého manželství, a proto byla Pelopovou vnučkou a pravnučkou. Tantalus Pelopia měl údajně dva nebo tři nejmenované bratry.

Pelopiin otec Thyestes a její strýc Atreus byli posláni do vyhnanství za podíl na smrti svého nevlastního bratra. Nový domov našli v Mykénách a pro Pelopii se začalo blýskat na lepší časy, zvláště když se Thyestes po smrti Eurysthea stal mykénským králem.

Pelopia v exilu

Atreus se však s pomocí bohů brzy zmocnil trůnu. Thyestes a Pelopia byli z Mykén vyhnáni, ačkoli Pelopia mohla být v Mykénách stále svědkem hostiny, na níž byli její bratři podáváni jako hlavní chod k jídlu Thyestovi.

Pelopia napadena

Pelopia najde útočiště v Siceonu v domě krále Thesprota a získá výsadní postavení v Athénině chrámu. Události jinde budou mít na její život dramatický dopad.

Viz_také: Stránka pro vyhledávání

Thyestes se vydal do Delf, aby zjistil, jak by se mohl Atreovi pomstít, a věštkyně bývalému králi řekla, že pokud mu jeho dcera porodí syna, ten Atrea zabije.

Thyestes cestoval do Siceonu a tam narazil na Pelopii, která se po obětování v chrámu myla v řece. Převlékal se, Thyestes znásilnil svou vlastní dceru, ačkoli Pelopii se podařilo útočníkovi sebrat meč a schovat ho, aby mohla jednoho dne útočníka poznat.

Zářijové ráno - Paul Émile Chabas (1869-1937) - PD-art-100

Pelopia porodí syna

Thyestovo znásilnění Pelopie skutečně způsobilo, že jeho dcera otěhotněla, ale než se těhotenství projevilo, přišel do Siceonu sám Atreus. Atreus Pelopii spatřil, a přestože strýc neteř nepoznal, rozhodl se Atreus učinit Pelopii svou novou ženou. Pelopie se tak opět vrátila do Mykén a Pelopie měla porodit Atreova "syna".

Některé verze mýtu o Pelopovi vyprávějí o tom, jak nová mykénská královna opustila novorozeného chlapce, protože se styděla, že se narodil v důsledku znásilnění. Aegista však, přestože byl opuštěn na úbočí kopce, zachránila nejprve koza a poté pastýř. Pastýř pak prý přinesl opuštěné dítě Atreovi, který ho pak vychoval jako vlastní.

Thyestes se vrací do Mykén

Nakonec, po mnoha letech, byl Thyestes objeven v Delfách Agamemnonem a jeho synem. Menelaos Atreus pak poslal svého "syna" Aegista, aby vězně zabil, ale když Aegistos vytasil meč, Thyestes v něm poznal meč, který před lety ztratil.

Když se Thyestes svého budoucího vraha vyptával na meč, byl Aegisthos nucen vyzvat svou matku Pelopii, aby mu sdělila podrobnosti. Když Pelopia poznala, že vězeň je její otec i násilník, Thyestova dcera vzala synovi meč, probodla se jím a spáchala sebevraždu.

Pelopiův syn však krátce poté stejným mečem zabil Atrea a potvrdil tak proroctví, které bylo vysloveno před lety.

Viz_také: Panopeus v řecké mytologii

Nerk Pirtz

Nerk Pirtz je vášnivý spisovatel a badatel s hlubokou fascinací řeckou mytologií. Nerkovo dětství, které se narodil a vyrůstal v Aténách v Řecku, bylo plné příběhů o bozích, hrdinech a starověkých legendách. Už od mládí byl Nerk uchvácen silou a nádherou těchto příběhů a toto nadšení v průběhu let sílilo.Po dokončení studia klasických studií se Nerk věnovali zkoumání hlubin řecké mytologie. Jejich neukojitelná zvědavost je vedla k nesčetným pátráním po starověkých textech, archeologických nalezištích a historických záznamech. Nerk hodně cestoval po Řecku, pouštěl se do odlehlých koutů, aby odhalil zapomenuté mýty a nevyřčené příběhy.Nerkova odbornost se neomezuje pouze na řecký panteon; také se ponořili do propojení mezi řeckou mytologií a jinými starověkými civilizacemi. Jejich důkladný výzkum a hloubkové znalosti jim poskytly jedinečný pohled na toto téma, osvětlily méně známé aspekty a vrhly nové světlo na známé příběhy.Jako ostřílený spisovatel se Nerk Pirtz snaží sdílet své hluboké porozumění a lásku k řecké mytologii s globálním publikem. Věří, že tyto starověké příběhy nejsou pouhým folklórem, ale nadčasovými příběhy, které odrážejí věčné boje, touhy a sny lidstva. Prostřednictvím svého blogu Wiki Greek Mythology se Nerk snaží překlenout propastmezi starověkým světem a moderním čtenářem, díky čemuž jsou mytické říše přístupné všem.Nerk Pirtz je nejen plodný spisovatel, ale také strhující vypravěč. Jejich vyprávění je bohaté na detaily a živě přivádí k životu bohy, bohyně a hrdiny. S každým článkem zve Nerk čtenáře na nevšední cestu, která jim umožňuje ponořit se do okouzlujícího světa řecké mytologie.Blog Nerka Pirtze, Wiki Greek Mythology, slouží jako cenný zdroj pro učence, studenty i nadšence a nabízí komplexního a spolehlivého průvodce fascinujícím světem řeckých bohů. Kromě svého blogu je Nerk také autorem několika knih, ve kterých sdílí své odborné znalosti a vášeň v tištěné podobě. Ať už prostřednictvím psaní nebo veřejných vystoupení, Nerk nepřestává inspirovat, vzdělávat a uchvacovat publikum svými bezkonkurenčními znalostmi řecké mytologie.