Dryas z Kalydónu v řecké mytologii

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

DRYAS Z KALYDÓNU V ŘECKÉ MYTOLOGII

Dryas bylo běžné jméno pro postavy vystupující v příbězích řecké mytologie. Jedním z takových Dryasů byla hrdinská postava, která se objevila v seznamech kalydonských lovců.

Dryas, syn Áresův

O Dryasovi se běžně říká, že byl synem boha Área a bratrem thráckého krále Téra. O Dryasově matce se dochované prameny nezmiňují.

Hrdinný Dryas

Dryas byl jmenován hrdinou řeckých bájí, přičemž Nestor během trojské války označil Dryase za jednoho z nejmocnějších hrdinů předchozího pokolení. Dryas se proslavil díky své účasti na dvou významných událostech.

Dryas byl jmenován kalydonským pánem a za jeho života bylo království Calydon. Oeneus byl zpustošen nestvůrným kancem. V důsledku toho se v Kalydonu konalo mohutné shromáždění hrdinů, a tak byl Dryas jedním z Kalydonští lovci . Žádná významná událost během lovu však není připisována Dryasovi.

Dryas, alespoň podle Ovidiovy verze příběhu, je mnohem významnější během kentaurmachie, Kentaurmachie byla válka mezi Lapithy a kentaury, která vznikla, když se kentauři pokusili unést Hippodamii a další svatební hosty na svatbě Pirita a Hippodamie.

Viz_také: Althaea v řecké mytologii

Ovidius vypráví o Dryasovi, který zabil kentauři , Crenaeus, Eurynomus, Imbreus, Lycidas a Rhoetus.

Viz_také: Oebalus v řecké mytologii

Dryasova smrt

Způsob Dryasovy smrti se značně lišil od způsobu jeho života. Jak již bylo zmíněno, Dryas byl bratrem Král Tereus Tereus dostal od věštce zprávu, že jeho syn Itys bude zabit svým příbuzným.

Tereus se domníval, že jde o Dryase, a tak král nechal svého bratra zabít.Tereus se však ve svém výkladu mýlil, neboť se ukázalo, že Itysovým vrahem byla Tereova manželka, Procne .

Nerk Pirtz

Nerk Pirtz je vášnivý spisovatel a badatel s hlubokou fascinací řeckou mytologií. Nerkovo dětství, které se narodil a vyrůstal v Aténách v Řecku, bylo plné příběhů o bozích, hrdinech a starověkých legendách. Už od mládí byl Nerk uchvácen silou a nádherou těchto příběhů a toto nadšení v průběhu let sílilo.Po dokončení studia klasických studií se Nerk věnovali zkoumání hlubin řecké mytologie. Jejich neukojitelná zvědavost je vedla k nesčetným pátráním po starověkých textech, archeologických nalezištích a historických záznamech. Nerk hodně cestoval po Řecku, pouštěl se do odlehlých koutů, aby odhalil zapomenuté mýty a nevyřčené příběhy.Nerkova odbornost se neomezuje pouze na řecký panteon; také se ponořili do propojení mezi řeckou mytologií a jinými starověkými civilizacemi. Jejich důkladný výzkum a hloubkové znalosti jim poskytly jedinečný pohled na toto téma, osvětlily méně známé aspekty a vrhly nové světlo na známé příběhy.Jako ostřílený spisovatel se Nerk Pirtz snaží sdílet své hluboké porozumění a lásku k řecké mytologii s globálním publikem. Věří, že tyto starověké příběhy nejsou pouhým folklórem, ale nadčasovými příběhy, které odrážejí věčné boje, touhy a sny lidstva. Prostřednictvím svého blogu Wiki Greek Mythology se Nerk snaží překlenout propastmezi starověkým světem a moderním čtenářem, díky čemuž jsou mytické říše přístupné všem.Nerk Pirtz je nejen plodný spisovatel, ale také strhující vypravěč. Jejich vyprávění je bohaté na detaily a živě přivádí k životu bohy, bohyně a hrdiny. S každým článkem zve Nerk čtenáře na nevšední cestu, která jim umožňuje ponořit se do okouzlujícího světa řecké mytologie.Blog Nerka Pirtze, Wiki Greek Mythology, slouží jako cenný zdroj pro učence, studenty i nadšence a nabízí komplexního a spolehlivého průvodce fascinujícím světem řeckých bohů. Kromě svého blogu je Nerk také autorem několika knih, ve kterých sdílí své odborné znalosti a vášeň v tištěné podobě. Ať už prostřednictvím psaní nebo veřejných vystoupení, Nerk nepřestává inspirovat, vzdělávat a uchvacovat publikum svými bezkonkurenčními znalostmi řecké mytologie.